Projekt i Göteborgs Hamn.

Vår vision är att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn. Vi ska ge bästa möjliga förutsättningar för effektiv och hållbar handel via godsnavet Göteborgs Hamn. Det innebär att vi ständigt måste arbeta ambitiöst med innovation och utveckla vår verksamhet efter dagens och morgondagens behov. På denna sida har vi samlat hamnens större, pågående projekt. 

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet lovar vi att reducera vårt CO2-utsläpp med 70% till 2030. Alla våra projekt genomsyras av hållbarhet, vare sig det rör sig om samverkansprojekt för att effektivisera och förbättra logistikkedjan eller godsnavets vidare utveckling och infrastruktur. 

Vi ska reducera vårt CO2-utsläpp med 70% till 2030. Besluten vi tar idag påverkar kommande generationers framtid. Vi kopplar samman land med hav, tåg med fartyg, varor med människor, Skandinavien med världen och det är våra projekt som realiserar det.

Klimatsmarta val.

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi gör miljö- och klimatriktiga val i projekt kopplade till byggnation. Ett exempel på detta är projektet Skandiaporeten. Under detaljprojekteringen för Skandiaporten uppstod idén att beräkna mängden CO2-utsläpp under byggandet. För att mäta användes Trafikverkets modell för råvaruutvinning, produktförädling och transport till och inom konstruktionen. Resultat av detta var insikten av att en minskning av dimensionerna minskade stålbehovet med 800 ton vilket motsvarade sju procent, eller cirka 2 300 ton koldioxid.