GÖTEBORGS HAMN AB

 

Leverantör till Göteborgs Hamn AB.

Att arbeta affärsmässigt i alla led av inköpsprocessen är en självklarhet för oss. Vi gör det bland annat genom att nyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden. Göteborgs Hamn ABs grundvärderingar är Samverkan, Hållbarhet, Innovation och Pålitlighet. Det vill vi ska prägla även relationen mellan Göteborgs Hamn AB och dig som leverantör, det ska kännas tryggt att samarbeta med oss.

Göteborgs Hamn AB:s olika avdelningar har dagligen kontakt med många leverantörer. På ett år köper vi entreprenader, tjänster och varor för ca 1 miljard kr, varav den största delen är tjänster och entreprenader. Det upphandlas för ännu större belopp inom hela hamnen, våra terminaloperatörer gör också en hel del upphandlingar inom ovanstående områden. Vilka våra terminaler är kan du läsa mer om under rubriken Terminaler & tjänster. Vill du bli leverantör till en terminaloperatör ska du vända dig direkt till terminaloperatören.

Vi har många leverantörer men letar kontinuerligt efter nya som kan hjälpa oss bidra till ett ännu starkare godsnav. Tillsammans med er kan vi på ett hållbart sätt växa för att förbättra vår konkurrenskraft med hjälp av smarta, innovativa lösningar.

Du blir leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Som kommunalt bolag med hamnverksamhet följer vi Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Upphandling.

Du hittar pågående upphandlingar på marknadsplatsen för Göteborgs Stads Inköp och upphandlingsförvaltning. Länk till marknadsplatsen för Göteborgs Stad - Inköp och upphandlingsförvaltning. Följ länken och sök på Göteborgs Hamn AB. Här kan du ta del av förfrågningsunderlag och bilagor.

Hållbarhet vid upphandling.

Miljökrav är del av bolagets grundkrav vid upphandling. I projekt större, över 50 miljoner, ska Göteborgs Hamn AB också göra klimatkalkyler för att öka medvetenheten om vilken påverkan projektet har på klimatet men också för att kunna se hur man kan minska klimatutsläppen. Skandiaporten är ett föregångsprojekt där man gjort klimatkalkyler före och under tiden för projektering och kunnat visa på minskning av utsläppen bland annat genom förändringar i materialinköpen.

En del i Göteborgs Stads arbete med hållbarhet handlar om att ställa krav på social hänsyn i stadens tjänsteupphandlingar, när det är möjligt. Göteborgs Stad har tagit fram en modell för social hänsyn i upphandlingar som ska främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, stimulera social integration, lika möjligheter och sociala rättigheter. Göteborgs Hamn AB har utvecklat detta arbete under de senaste tio åren och sociala krav ställdes vid flera större upphandlingar under 2022. Vår ambition är att ständigt förbättra och utveckla de metoder och modeller som används för att ställa sociala krav vid upphandling och vi kommer även i kommande upphandlingar hålla fortsatt fokus på denna viktiga fråga.

Hit skickar du ditt anbud.

Det framgår av förfrågningsunderlaget när och på vilket sätt du ska lämna in ditt anbud. Klart vanligast är dock att anbudet ska lämnas digitalt via ett elektroniskt upphandlingsverktyg som heter Tendsign. Mer information om hur det går till framgår i förfrågningsunderlaget. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbudsansökan och anbud. Var uppmärksam på vilken som är sista dag att lämna ansökan eller anbud. 

OBS! För sent inkomna anbud kan ej beaktas. Välkommen med ditt anbud!

Har du redan ramavtal med Göteborgs Stad?

Då kan du bli leverantör även till oss eftersom vi, som en del av Göteborgs Stad, använder stadens ramavtal i den mån de är applicerbara på vår verksamhet.

Hållbar hamn

Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet inom hamnen och är en viktig utgångspunkt för allt arbete som genomförs

Bevaka våra upphandlingar.

Du hittar pågående upphandlingar på marknadsplatsen för Göteborgs Stads Inköp och upphandlingsförvaltning. 

E-fakturering till Göteborgs Hamn AB.

Sedan 1 april 2019 är det lag på att vi som offentligt ägt bolag ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. (En e-faktura är en faktura som skapats, översänts och tagits emot via ett strukturerat elektroniskt format och som också ska kunna behandlas automatiskt och elektroniskt (det innebär t ex att det inte längre går att skicka faktura som e-post som pdf, då det inte är ett godkänt format).

E-fakturering kan göras via ett flertal sätt. De flesta ekonomisystem har numera en funktion som innebär att de kan ställa ut e-faktura. Har man som leverantör inte det, finns det ”fakturaportaler” där man registrerar in fakturauppgifterna. Faktura ska levereras elektroniskt/som e-faktura till Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn ABs uppgifter:

VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7381035002881
PEPPOL-ID: 0007:5560082553
Org.nr: 556008-2553

Viktigt att fakturan märks med en referens. Denna ska ni få från er beställare i samband med beställningen.

I och med årsskiftet har Göteborgs Hamn AB numera samma ekonomi- och inköpssystem som alla förvaltningar och flera av de kommunala bolagen inom Göteborgs stad.

Ni som idag har system för e-fakturering.

Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura. Ofta finns möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. 

För er som inte skickar e-fakturor idag.

Göteborgs Stad (Göteborgs Hamn AB) kan ta emot och rekommenderar fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. De format som stadens system kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 alternativt Svefaktura 1.0.

Göteborgs Stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via VAN-operatören, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura. Använder ni nedanstående system eller tjänster ta kontakt med er leverantör och meddela att GHAB från och med årsskiftet 2020/2021 använder Visma Proceedo.

 • Apix Messaging
 • Inexchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Kofax Invoice Portal (f.d. Lexmark Expert Systems)
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • TietoEnator
 • Basware
 • BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank)
 • Evry

Om ni inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i Stadens leverantörsportal. För att få möjlighet att registrera en faktura ta kontakt via kontaktformulär: Länk till Göteborgs stads hemsida - Anslut till e-faktura

Mer information om hur ni kan börja skicka e-faktura och manualer hittar ni på Göteborgs stads hemsida. Länk till Fakturera Göteborgs Stad - Företagare.

Uppgifter på fakturan.

I webbformuläret finns ett antal tvingande fält. Utöver dessa fält ska det på fakturan självklart tydligt framgå vad fakturan avser och den måste precis som innan, ha korrekt referens.

Fakturan ska vara märkt med ett inköpsordernummer. Numret består av AA följt av 7 siffror, ex, AA1111111. Beställarens namn (för och efternamn) måste också finnas med.

Ta gärna kontakt med din beställare om ni har frågor om hur ni ska märka fakturan.

Har ni frågor gällande fakturering?

+46 31 368 75 00

invoices@portgot.se

Har ni frågor gällande avtal?

+46 31 368 75 00

inkop@portgot.se

Download icon
Säkerhetsregler för entreprenörer

2024-03-18

572 kB

Ladda ner

Göteborgs Hamn AB:s säkerhetsregler för entreprenörer.

Download icon
Allmänna vilkor för inköp i Göteborgs Hamn

2021-01-13

237 kB

Ladda ner

Betalningsvillkor.

Betalning sker trettio (30) dagar netto efter godkänd leverans (eller annan överenskommelse) samt korrekt utställd och mottagen faktura. Observera att det är det datum som e-fakturan skickas från er som räknas som fakturans ankomstdag till oss. Betalning sker enligt ovan från det datumet och alltså inget annat (oavsett vad för datum som fylls i som förfallodatum i webbportalen).

Betalningspåminnelse.

Eventuella betalningspåminnelser kan inte skickas som elektronisk faktura utan de ska skickas till Göteborgs Hamn AB antingen via e-post till: invoices@portgot.se eller fysiskt via posten till adressen:
Göteborgs Hamn AB
Attn. Invoices
403 38 Göteborg

Övrigt.

I sammanhanget vill vi påminna om att vi inte accepterar några tillkommande avgifter såsom exempelvis för fakturering eller påminnelser. Ej heller dröjsmålsränta under 200 kr.

Uppförandekod för Göteborgs Hamn AB

"Uppförandekoden är en viktig del av vårt dagliga arbete och visar de värderingar vi står för.”