GÖTEBORGS HAMN

Hamnbolaget – en central del av godsnavet

Göteborgs Hamn AB är ett kommunalt bolag som bedriver en bred verksamhet och har olika affärer. Vi sammanfattar det i fyra punkter för att tydliggöra vår komplexa affär och de roller vi har i olika sammanhang: vara aktiv landlord, marknadsföra hamnen, hantera anlöp och logistikfastigheter.

Vi är en naturlig del av Sveriges logistikkedja. Hamnbolaget äger hamnområdet, upplåter yta till olika aktörer och förvaltar platsen – godsnavet Göteborgs Hamn. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen, sköts av Göteborgs Hamn AB:s utsedda partners. För dessa partners utöver Göteborgs Hamn AB utövar strategisk insyn och kontroll.

Vårt uppdrag

På Göteborgs Hamn AB arbetar vi med att underhålla och förvalta infrastruktur, mark och fastigheter utifrån kundernas och samhällets behov. Vi utvecklar hamnen långsiktigt, bygger nytt och jobbar konstant med olika satsningar för att utveckla hamnen.

Syftet är att fortsätta bidra positivt till smarta och effektiva transporter för industrins varor. Vi marknadsför godsnavet och driver hamnfrågor på en regional, nationell och internationell arena. Vi ansvarar för driften av Energihamnen och för att alla fartygsanlöp till hela hamnen ska vara så säkra, effektiva och miljösmarta som möjligt.

Vi utövar insyn och strategisk kontroll över operatörerna som vi har utsett för att hantera terminalverksamheten. Arbetet med att utveckla Göteborgs Hamn är en komplex verksamhet som kräver rätt kompetenser, nytänkande och fokus på hållbara perspektiv. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar Hamn 2023

Som en betydelsefull samhällsaktör vilar stort ansvar på våra axlar att inte enbart vidta nödvändiga åtgärder utan att också ta en ledande roll i samhällets gemensamma hållbarhetsarbete. Läs mer om hur vi axlar ansvaret i vår hållbarhetsredovisning Hållbar Hamn 2023.

Digitaliserad hamn

Här kan du läsa allt om hur vi med ettor och nollor förenklar er logistiken med bland annat Track&Trace, Digital Port Call, Allberth.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamnen i siffror

Här kan du ta del av en översiktlig sammanställning av aktuella och historiska siffror gällande mängden gods som passerar Göteborgs Hamn.