GÖTEBORGS HAMN

Hamnbolaget – en central del av godsnavet.

Göteborgs Hamn AB är ett kommunalt bolag som bedriver en bred verksamhet och har olika affärer. Vi sammanfattar det i fyra punkter för att tydliggöra vår komplexa affär och de roller vi har i olika sammanhang: vara aktiv landlord, marknadsföra hamnen, hantera anlöp och logistikfastigheter. Vi är en naturlig del av Sveriges logistikkedja. Hamnbolaget äger hamnområdet, upplåter yta till olika aktörer och förvaltar platsen – godsnavet Göteborgs Hamn. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen, sköts av Göteborgs Hamn AB:s utsedda partners. För dessa partners utöver Göteborgs Hamn AB utövar strategisk insyn och kontroll.

Digitaliserad hamn.

Här kan du läsa allt om hur vi med ettor och nollor förenklar er logistiken med bland annat Track&Trace, Digital Port Call, Allberth.

Hamn i utveckling.

Vår vision är att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn. Vi ska ge bästa möjliga förutsättningar för effektiv och hållbar handel.

Vårt uppdrag.

På Göteborgs Hamn AB arbetar vi med att underhålla och förvalta infrastruktur, mark och fastigheter utifrån kundernas och samhällets behov. Vi utvecklar hamnen långsiktigt, bygger nytt och jobbar konstant med olika satsningar för att utveckla hamnen. Syftet är att fortsätta bidra positivt till smarta och effektiva transporter för industrins varor. Vi marknadsför godsnavet och driver hamnfrågor på en regional, nationell och internationell arena. Vi ansvarar för driften av Energihamnen och för att alla fartygsanlöp till hela hamnen ska vara så säkra, effektiva och miljösmarta som möjligt. Vi utövar insyn och strategisk kontroll över operatörerna som vi har utsett för att hantera terminalverksamheten. Arbetet med att utveckla Göteborgs Hamn är en komplex verksamhet som kräver rätt kompetenser, nytänkande och fokus på hållbara perspektiv. 

JOBBA HOS OSS

Bli en del av Göteborgs Hamn.

Vi kopplar Skandinavien till världen, innovation till hållbarhet, data till logistik och känslor till logik. Om du vill göra skillnad för dig själv och för världen, så vill vi koppla dig till oss.