Port entry - gemensam hamnentré

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Port Security

Säkerhet är en prioriterad fråga. I hamnen hanteras gods för stora summor och hamnen har strategisk betydelse för samhället.

Vägen till Göteborgs Hamn.

Göteborg ligger i hjärtat av Skandinavien. Härifrån väljer du E6 till eller från Oslo eller Köpenhamn – en bilresa på endast 3-4 timmar. Riksväg 40 och E4 alternativt E20 ansluter till Stockholmsområdet som nås på cirka 5-6 timmar. För transporter till landets nordligaste delar väljs E45, via Karlstad. 

När du besöker hamnen måste du passera Port entry, en gemensam entré till samtliga torrlastterminaler i Göteborgs hamn (Stena Line undantaget). En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförer och ger en tydlig väg in till hamnen för bättre mottangande och ett effektivt trafikflöde. Läs mer om port entry här.

För att besöka hamnområdet måste du göra en besöksföranmälan. Bland våra E-tjänster hittar du länkar till vårt system för besöksföranmälan samt ansökningsblankett för att få tillgång till systemet. Du hittar våra e-tjänster här.

Download icon
Besöksföranmälan

2000-12-31

48 kB

Ladda ner

Ladda ner ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan.

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

quick facts icon

Visste du att du kan ladda din lastbil i Göteborgs Hamn?

På Cirkle K vid Vädermotet finns flera laddplatser med kapacitet på upp till 360 kW per laddplats.

quick facts icon

Visste du att du kan ladda din lastbil i Göteborgs Hamn?

På Cirkle K vid Vädermotet finns flera laddplatser med kapacitet på upp till 360 kW per laddplats.

0%

Visste du att du kan ladda din lastbil i Göteborgs Hamn?

På Cirkle K vid Vädermotet finns flera laddplatser med kapacitet på upp till 360 kW per laddplats.

0%

Visste du att du kan ladda din lastbil i Göteborgs Hamn?

På Cirkle K vid Vädermotet finns flera laddplatser med kapacitet på upp till 360 kW per laddplats.

Ellastbilar prioriteras i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Från och med Mars 2023 får ellastbilar prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn. Med initiativet vill terminaloperatören APM Terminals gynna de åkerier som redan börjat ställa om sina fordonsflottor och samtidigt ge ytterligare incitament till de som överväger att satsa på elektrifiering.

Lösningen innebär att ellastbilar ges företräde genom APM Terminals port 4 via ett reserverat körfält, såväl som prioriterad hantering inne på terminalområdet. Det ger effektivitetsvinster och en planerbarhet som är extra viktig för ellastbilar då kraven på optimering är höga givet elfordonens begränsade räckvidd. APM Terminals driver containerterminalen i Göteborgs hamn som är Nordens största.

Samverkan möjliggör energiomställningen

Göteborgs Hamn ska reducera sitt CO2-utsläpp med 70 % till 2030. Men det är bara tillsammans med våra kunder och partners som grönare transporter kan bli verklighet.

Över en miljon lastbilar hämtar eller lämnar gods i Göteborgs hamn varje år. Hamnen har gjort en studie över lastbilarnas körmönster tillsammans med AB Volvo, Scania och Stena Line i samarbetsinitiativet Tranzero. Man har identifierat en stor andel av lastbilarna som särskilt lågt hängande frukter för fossilfri omställning här och nu, där en publik station för laddning och vätgas mitt i hamnen är en central möjliggörare. 

Vädermotet blir det nya navet i hamnen för att underlätta omställningen från fossilt till el och alternativa drivmedel för tung trafik. Först ut är sex publika laddplatser för eldrivna lastbilar, med en kapacitet på upp till 360 kW per laddplats. Att det finns flera laddplatser på samma ställe innebär såväl ökad kapacitet som kortare väntetider. Inom en snar framtid kommer även vätgas att finnas tillgängligt på stationen, ett verkligt framtidsbränsle som endast släpper ut värme och vatten.

Utöver fossilfria drivmedel är Circle K Vädermotet en fullservicestation med allt som behövs under laddpausen, såsom ett brett utbud av mat och dryck, samt givetvis dusch och toalett. Dessutom erbjuds inhägnad och kameraövervakad säkerhetsparkering med plats för cirka 40 lastbilar. Där kan åkare som behöver vila någon timme eller över natt stanna tryggt – något som det är stor efterfrågan på.

PROJEKT

Tranzero initiative 

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med projektet Tranzero Initiative tas ett stort steg för att realisera omställningen.