Hur möter ni kraven på en mer hållbar leveranskedja? 

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna. Genom att välja järnvägstransport kan du bidra till dina miljömål och skapa en mer hållbar logistikkedja.

Railport Scandinavia - till och från hamnen via järnväg

Under flera års tid har Göteborgs Hamn satsat på ett järnvägssystem som förbinder hamnen med inlandsterminaler vid städer runt om i Sverige och Norge. Konceptet heter Railport Scandinavia. I systemet ingår tågpendlar som fraktar containrar och trailers samt flera konventionella tåg med exportprodukter som till exempel skog och stål.

26 inlandsterminaler är anslutna till Göteborgs Hamn. Terminalerna erbjuder ett brett utbud av tjänster, såsom tullhantering, lagring och containerdepå för tomma containrar, allt anpassat för att möta våra kunders behov.

Från punkt A till punkt C

Varje år passerar ca 40 miljoner ton gods genom Göteborgs Hamn vilket gör oss till Skandinaviens största hamn. Vårt breda utbud av linjer till sjöss kombinerat med vårt järnvägssystem ger en hållbar, pålitlig och kostnadseffektiv lösning som levererar dina varor snabbt och sömlöst från dig till hamnen, och vidare till slutkund.

Jämför utsläpp mellan tåg och lastbil

Utforska alternativen. Jämför utsläpp av järnväg och lastbil mellan våra inlandsterminaler och Göteborgs Hamn i vår interaktiva karta längst upp på sidan. Klicka på en destination för information samt för att se skillnaden i utsläpp mellan att frakta ditt gods via järnväg och lastbil till och från Göteborgs Hamn.

Klicka på "läs mer" för att ta del av en sammanställd lista med alla destinationer för snabb överblick.

Destination
Järnväg (kg CO2e/TEU)
Lastbil (kg CO2e/TEU)

Borlänge

0,010

122

Eskilstuna

0,013

180

Falköping

0,003

52

Gävle

0,015

225

Hallsberg

0,008

108

Halmstad

0,004

59

Helsingborg

0,007

89

Insjön

0,014

193

Jönköping

0,005

61

Karlshamn

0,009

120

Karlstad

0,814

102

Kristinehamn

0,008

103

Luleå

0,040

517

Malmö

0,009

111

Malungsfors

0,015

167

Norrköping

0,011

127

Nässjö

0,006

77

Oslo

0,010

122

Piteå

0,039

496

Skellefteå

0,035

466

Stockholm/Årsta

0,013

187

Sundsvall

0,021

306

Södertälje

0,012

177

Trelleborg

0,009

124

Umeå

0,029

412

Vaggeryd

7,846

73

Åmål

0,005

73

Älmhult

0,008

97

 

Sveaterminalen

Väderskyddad och spåransluten omlastningserminal placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler.

Arken kombiterminal

Ett 65 000 kvm stort terminalområde för omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen.

Kundfördelar ger klimatfördelar

Framgångsreceptet är att hela tiden jobba aktivt med att skapa konkurrenskraft i systemet som ska vara pålitligt och kostnadseffektivt, ha stor kapacitet och hög frekvens till många destinationer och driftas av kompetenta tåg- och terminaloperatörer.

I det långa perspektivet har andelen järnvägsburen containertrafik ökat från 20 till 60 procent sedan Railport Scandinavia-satsningen drogs i gång för över 20 år sedan. Det är en andel som få andra internationella storhamnar når upp till. Enligt hamnens egna uträkningar reduceras de hamnrelaterade utsläppen med över 60 000 ton koldioxid per år genom den överflytt från väg till.

Ju mer attraktivt Railport Scandinavia är, desto snabbare sker övergången av gods från väg till järnväg, vilket ytterligare minskar koldioxidutsläppen.

Närheten mellan hamn och lager säkerställer minimala logistikkostnader och möjliggör effektiv godstransport via regelbundna järnvägstransporter. Detta underlättar miljövänliga transportalternativ för företag i Norge och Sverige, vilket främjar klimatsmarta verksamheter till och från Göteborgs hamn.

Utbyggd hamnbana och förbättrade vägar

Stora satsningar har genomförts på att nå hamnen smidigt, både via väg och järnväg. Att frakta gods på järnväg är klimatsmart och hållbart. Ett godståg kan frakta 44 containrar och 36 trailers och genom Hamnbanans utbyggnad med dubbelspår kan nu mer gods kan lyftas från vägarna.

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar. Det 10 km långa spåret har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden att nå hamnområdena i Göteborg. Banan trafikeras av 70 tåg till och från hamnen dagligen och över hälften av 60% av alla containrar kommer med tåg istället för med lastbil till hamnen - en mycket hög andel jämfört med andra hamnar världen över.

Lager & Logistik

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns spåranslutna och väderskyddade omlastningsterminaler.

quick facts icon

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

quick facts icon

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

0%

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

0%

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

Antti Laakso

Senior Logistics Development

+46 31 368 76 18

antti.laakso@portgot.se

Download icon
Järnvägsnätbeskrivning

2021-02-04

1,7 MB

Ladda ner

Download icon
Trafiksäkerhetsinstruktion v21

2024-03-15

248 kB

Ladda ner

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår.

Terminaloperatörer i Göteborgs Hamn

Kontaktuppgifter till terminaloperatörer i Göteborgs Hamn som hanterar inkommmande och utgående gods via järnväg.

APM TERMINALS GOTHENBURG
Svante Altås, Key Account Manager
Telephone: +46 72 594 90 16
E-mail: svante.altas@apmterminals.com

ARKEN INTERMODAL TERMINAL
Jonas Tångring
Telephone: +4631 650 558
E-mail: jonas.tangring@gotroro.com

LUNDBY CONTAINER SERVICE LCS
Patrik Almqvist
Telephone: +46 31 727 45 08
E-mail: patrik.almqvist@lcs.se