Railport Scandinavia.

I den interaktiva linjekartan ovan hittar du alla destinationer i Sverige och Norge som förbinder hela Sverige med resten av världen via Göteborgs Hamn. Klicka på destinationerna för mer information samt kontaktinformation för bokning och offertbegäran.

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna. Under flera års tid har Göteborgs Hamn satsat på järnvägspendlar som förbinder hamnen med inlandsterminaler vid städer runt om i Sverige och Norge. Konceptet heter Railport Scandinavia. I systemet ingår tågpendlar som fraktar containrar och trailers samt flera konventionella tåg med exportprodukter som till exempel skog och stål.

Utbyggd hamnbana och förbättrade vägar.

Stora satsningar har genomförts på att nå hamnen smidigt, både via väg och järnväg. Att frakta gods på järnväg är klimatsmart och hållbart. Ett godståg kan frakta 44 containrar och 36 trailers och genom Hamnbanans utbyggnad med dubbelspår kan nu mer gods kan lyftas från vägarna.

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar. Det 10 km långa spåret har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden att nå hamnområdena i Göteborg. Banan trafikeras av 145 tåg i veckan och över hälften av 60% av alla containrar kommer med tåg istället för med lastbil till hamnen - en mycket hög andel jämfört med andra hamnar världen över.

Sveaterminalen.

Väderskyddad och spåransluten omlastningserminal placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler.

Arken kombiterminal.

Ett 65 000 kvm stort terminalområde för omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen.

Antti Laakso

Senior Logistics Development

+46 31 368 76 18

antti.laakso@portgot.se

Download icon
Järnvägsnätbeskrivning

2021-02-04

1,7 MB

Ladda ner

Download icon
Trafiksäkerhetsinstruktion v19

2023-10-12

257 kB

Ladda ner

Terminaloperatörer i Göteborgs Hamn

Kontaktuppgifter till terminaloperatörer i Göteborgs Hamn som hanterar inkommmande och utgående gods via järnväg.

APM TERMINALS GOTHENBURG
Svante Altås, Key Account Manager,
Telephone: +46 72 594 90 16,
E-mail: svante.altas@apmterminals.com

ARKEN INTERMODAL TERMINAL
Jonas Tångring
Telephone: +4631 650 558,
E-mail: jonas.tangring@gotroro.com

LUNDBY CONTAINER SERVICE LCS
Patrik Almqvist
Telephone: +46 31 727 45 08,
E-mail: patrik.almqvist@lcs.se

Lager & Logistik.

Våra korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns spåranslutna och väderskyddade omlastningsterminaler.

quick facts icon

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

quick facts icon

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

0%

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

0%

60% av allt containergods som går via Göteborgs hamn går via klimatsmart järnväg.

NYHET

Göteborgs hamn tilldelas prestigefyllt miljöpris.

Göteborgs Hamn tilldelades det internationella miljöpriset Energy Globe Award för utvecklingen av hamnens järnvägsnätverk Railport Scandinavia.