Hamntaxa 2024

Vår hamntaxa fastställer avgifter för olika tjänster och faciliteter samt rabatter som gäller för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn. Genom att tydligt definiera kostnadsstrukturen gör vi det enklare för företag och sjöfartsaktörer att planera och budgetera för sina verksamheter.

Hamntaxa 2024 som digitala publikation

Hamntaxa 2024 är byggd som en digital publikation. Detta innebär att den är helt webbaserad och fungerar då lika bra i en mobiltelefon som på en dator, samt är tillgänglighetsanpassad, interaktiv och visuell. Du kan på förstasidan av publikationen välja att ladda ner publikationen i en lättviktig PDF variant.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamntaxa 2024

Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2024 är nu tillgänglig. Här hittar du avgifter och rabatter som kommer att gälla för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn.