Ladda ner checklistor.

Från och med den 30 november 2020 publicerade Energihamnen nya versioner av Ship Shore safety checklist (SSSCL) och Bunker Safety checklist. Uppdateringen sker utifrån att ISGOTT (International Safety Gudie for Oil Tankers and Terminals) reviderat sina checklistor i den senaste utgåvan. ​​​​​​​

ISGOTT vill med de nya checklistorna förtydliga att ansvarsdelarna mellan terminal/fartyg/bunkerfartyg är tydligt kommunicerat och att belysa påverkan av den mänskliga faktorn. Både SSSCL och Bunker Safety Checklist är uppdelade i en pre-arrival del och en checks after mooring

Göteborgs Hamn vill vara tydliga med att informationsutbytet vid kaj mellan fartyget och terminalen är av yttersta vikt och trots förändrade arbetssätt där den fysiska kontakten minskat måste det ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Förhoppningen är att de nya checklistorna ska skapa goda förutsättningar för en säker hantering för fartyg och terminal inom Energihamnen.

Dan-Erik Andersson

Head of Business Area Energy Operation

Martin Meriwall

Operations Manager

+46 31 368 75 21

martin.meriwall@portgot.se

Checklistor SSSCL

Download icon
SSSCL Checklist Pre-arrival Part 1-2

2023-08-02

293 kB

Ladda ner

Download icon
SSSCL Checks after mooring Part 3-9

2023-09-27

1,3 MB

Ladda ner

Download icon
SSSCL additional for bulk liquid chemicals Part 5B

2023-08-02

210 kB

Ladda ner

Download icon
SSSCL additional for liquefied gas Part 5C

2023-08-02

209 kB

Ladda ner

Checklistor LNG

Download icon
LNG Bunker checklist - Truck to ship

2018-09-25

148 kB

Ladda ner

Download icon
LNG Bunker Checklist - Shore to Ship

2019-01-28

736 kB

Ladda ner

Download icon
LNG Bunker Checklist - Ship to Ship Pre-arrival

2021-09-20

563 kB

Ladda ner

Download icon
LNG Bunker Checklist - Ship to Ship Pre berthing and after arrival

2021-09-20

360 kB

Ladda ner

Checklistor Metanol

Download icon
Ship to ship Methanol bunker checklist Part A, pre-arrival

2023-01-16

292 kB

Ladda ner

Download icon
Ship to ship Methanol bunker checklist Part B, after arrival

2023-01-16

365 kB

Ladda ner

Andra checklistor

Download icon
Checklist for cleaning cargo tanks

2020-09-14

143 kB

Ladda ner

Download icon
Bunkering Checklists Pre-arrival P1

2020-11-29

226 kB

Ladda ner

Download icon
Bunkering Checklists P2-4

2020-11-29

552 kB

Ladda ner

Energihamnen

Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela landet.

Bunkring

Här hittar du information, regler och länkar gällande bunkring i Göteborgs Hamn.