Tranzero initiative - fossilfria godstransporter på sjö, hamn och land

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Gemensamt steg för att realisera omställningen

Handel och transport av gods och varor bygger välfärd och är helt avgörande för att samhället ska fungera och utvecklas. Samtidigt är transportbranschen ett komplext system med olika transportslag och mängder av aktörer som tillsammans står inför stora klimatutmaningar.

De samverkande bolagen kommer att göra en rad sammankopplade åtgärder som bidrar till att påskynda en omställning av transportsektorn till fossilfria alternativ. Arbetet har inletts med behovsanalyser och kartläggningar av godsflöden för att kunna erbjuda marknaden rätt produkter och skapa en infrastruktur för drivmedel som stöttar utvecklingen.

Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.

En grundförutsättning för omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen är att staten stöttar de företag som behöver uppgradera sina fordonsflottor. Det genom exempelvis riktade bidrag eller subventionerade laddstationer och fossilfria drivmedel, som till exempel det stöd som nu finns för regionala elektrifieringspiloter under 2021 och 2022.

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med Tranzero Initiative tas ett gemensamt ett stort steg för att realisera den omställningen.

Elektrifiering av tunga transporter

I januari 2024 sänks reduktionsplikten vilket innebär att utsläppen från tung trafik i hamnområdet troligtvis kommer att öka under 2024. Det beror på att andelen förnyelsebar inblandning i bensin och diesel minskar. Därför är det extra glädjande att det under 2023 har skett flera händelser kopplat till elektrifiering av tung trafik. Laddinfrastrukturen för tung lastbilstrafik i hamnklustret fortsätter att utvecklas samtidigt som vi ser en ökning av ellastbilar som trafikerar hamnen.

Läs hela artikeln här.

Patrik Benrick

Head of strategic development & innovation

+46 70 724 68 83

patrik.benrick@portgot.se

-55 000 ton CO₂

quick facts icon

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

quick facts icon

-55 000 ton CO₂

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

0%

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

0%

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

PRIORITERAD PASSAGE

Prioriterad hantering av ellastbilar

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn.