Göteborgs Hamn – Skandinaviens Logistikcentrum

Göteborg är en oöverträffad knutpunkt för godshantering i Skandinavien. Varje år hanteras här cirka 40 miljoner ton gods, och hamnen sysselsätter över 22 000 personer. Dagligen avgår och ankommer 70 tåg till och från Göteborgs Hamn, från 26 inlandsterminaler, vilket omfattar 33 linjer runt om i Sverige och Norge, ända fram till våra kajer.

Göteborgs strategiska läge gör det till den naturliga skärningspunkten mellan tre av Skandinaviens huvudstäder, där flera Europavägar sammanstrålar. På bara 3-4 timmar kan lastbilar nå både Oslo och Köpenhamn. Beläget vid Göta Älvs mynning fungerar Göteborgs Hamn även som ett nav för närsjöfart, med trafik från inlandet och omkringliggande kustområden.

Med sin unika position och omfattande infrastruktur, är Göteborgs Hamn den ultimata platsen för effektiv och hållbar logistik i Skandinavien.

Aktuella och historiska siffror

I vår interaktiva, digitala publikation kan du ta del av aktuella och historiska siffror om mängden gods som passerar Göteborgs Hamn. Vi erbjuder en översiktlig sammanställning av de olika godsslagen och trafiken till och från hamnen vilket ger dig insikter i den dynamiska och omfattande verksamheten vid Skandinaviens största hamn.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamnen i siffror

Här kan du ta del av en översiktlig sammanställning av aktuella och historiska siffror gällande mängden gods som passerar Göteborgs Hamn.