600 Mkr

Vi ska reducera vårt koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Därför investerar vi mer än 600 Mkr i att utveckla fossilfria logistikkedjor och framtidens energier för en hållbar framtid.

600 Mkr

Vi ska reducera vårt koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Därför investerar vi mer än 600 Mkr i att utveckla fossilfria logistikkedjor och framtidens energier för en hållbar framtid.

0%

Vi ska reducera vårt koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Därför investerar vi mer än 600 Mkr i att utveckla fossilfria logistikkedjor och framtidens energier för en hållbar framtid.

0%

Vi ska reducera vårt koldioxidutsläpp med 70% till 2030. Därför investerar vi mer än 600 Mkr i att utveckla fossilfria logistikkedjor och framtidens energier för en hållbar framtid.

header icon

Fossilfri logistik.

Vi arbetar för att designa och implementera ett system för fossilfria transporter till, från och inom Göteborgs Hamn.

header icon

Framtidens energier

Vi arbetar för att säkerställa fullständig kapacitet för att producera, transportera, lagra och distribuera fossilfria bränslen.

Se filmen om The Green Connection.

Vi har en ambitiös plan, baserad på vetenskaplig forskning och stor erfarenhet av innovativ teknik. Alla våra projekt är sammanlänkade, från det vi gör hemma i hamnen till initiativ för hela logistikkedjan. Följ vår resa från år 2000 och framåt.

Genom att transportera ditt gods via Göteborgs hamn så är du med och bygger en mer hållbar och framtidssäker logistikkedja. Samtidigt kan du sänka ditt totala CO2-avtryck för dina produkter rejält. Göteborgs Hamn är din gröna förbindelse till världen – the Green Connection.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn.

För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO2-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är the Green Connection.

Allt är sammankopplat – det som händer på andra sidan jordklotet påverkar oss här i Skandinavien och vice versa, besluten vi tar idag påverkar kommande generationers framtid. Vi kopplar samman det hela – land med hav, tåg med fartyg, varor med människor, tankar med kulturer, Skandinavien med världen – och det är därför vi måste vara the Green Connection.

Att vara the Green Connection är att ta ansvar – erkänna att klimatförändringar och global uppvärmning är ett dödligt hot för mänskligheten – och agera därefter. Vi arbetar med att reducera vårt klimatavtryck på två sätt; genom att skapa en fossilfri logistikkedja och genom att driva på samhällets omställning till framtidens energikällor.

Fossilfri logistik. Omställningen genomsyrar all vi gör, från elektrifieringen av hamntjänster till att bygga infrastruktur för att ta hand om insamlad koldioxid. Vi följer en tydlig plan, baserad på vetenskap och vår långa erfarenhet av att implementera innovationer i hamnmiljö. Vi driver ett antal ambitiösa projekt för att minimera vår klimatpåverkan både på land och till sjöss. Vi är stolta över projekt som Green Corridor, Green Priority, The TranZero initiative och Railport Scandinavia. Vi tar ansvar för omställning av hela transportkedjan av gods genom att vara en drivkraft för hållbarhet i olika internationella samarbetsorganisationer för järnvägstransporter, hamnar och sjöfart.

Future energies. Den största utmaningen vi står inför idag är övergången från ett fossildrivet samhälle till ett som drivs på hållbara energikällor. Det är en gigantisk uppgift som påverkar i princip varje aspekt av livet och som kräver enorma ansträngningar från hela samhället – vetenskap, näringsliv och politik. Som den största energihamnen i Skandinavien driver vi utvecklingen genom att satsa stort på att stödja framtidens energilösningar och omställningen till grön energi. Detta gör vi med projekt som lokal vätgasproduktion, The Green Cable och Future bunkering.

Det är så vi reducerar våra CO2-utsläpp med 70 % till 2030. Men det är bara tillsammans med våra kunder och partners som grönare transporter kan bli verklighet. Vi erbjuder en rad alternativ för rederier, varuägare och transportörer som vill uppnå mer hållbara godstransporter. Genom att transportera ditt gods via Göteborgs Hamn så är du med och bygger en mer hållbar och framtidssäker logistikkedja. Samtidigt kan du sänka ditt totala CO2-avtryck för dina varor rejält. Göteborgs Hamn är din gröna förbindelse till världen – the Green Connection.

NYHET

Världsunik metanolbunkring

Det metanoldrivna fartyget Stena Germanica blev det första icke-tankfartyg i världen som bunkrades med metanol från fartyg i Göteborgs Hamn.