NYHETSRUM

Våra publikationer

Här samlar vi publikationer utgivna av Göteborgs Hamn AB. Av miljöskäl trycker vi sparsamt men det är fritt att ladda ner pdf:er.

Digitala publikationer

På Göteborgs Hamn tror vi på utveckling och digitalisering. Därför har vi inlett ett arbete med att digitalisera våra publikationer för att förmedla vår kommunikation på ett modernt och interaktivt vis. Detta innebär att publikationerna här succesivt kommer att bytas ut från PDF-format till digitala som konsumeras direkt i webbläsaren. Ett exempel på detta är Railport Scandinavia som var först ut med att digitaliseras.

Hållbar Hamn 2023

Göteborgs Hamns hållbarhetsredovisning för år 2023.

Methanol bunker operating regulations

Ladda ner föreskrifter för bunkring av metanol.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamntaxa 2024

Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2024 är nu tillgänglig. Här hittar du avgifter och rabatter som kommer att gälla för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamnen i siffror

Här kan du ta del av en översiktlig sammanställning av aktuella och historiska siffror gällande mängden gods som passerar Göteborgs Hamn.

Download icon
Årsredovisning 2022

2023-03-12

1017 kB

Ladda ner

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations including LNG Bunkering

2019-03-28

1,9 MB

Ladda ner

Download icon
Driftföreskrifter Energihamnen

2024-05-13

1,6 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn

2024-04-04

184 kB

Ladda ner

Download icon
Verksamhetsanvisning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

2019-05-16

283 kB

Ladda ner

Download icon
Järnvägsnätbeskrivning

2021-02-04

1,7 MB

Ladda ner

Download icon
Arbeta säkert i Energihamnen

2019-03-28

1,6 MB

Ladda ner

DIGITAL PUBLIKATION

Railport Scandinavia

Läs vår digitala publikation Railport Scandinavia. 

DIGITAL PUBLIKATION

Short Sea Traffic

Läs vår digitala publikation Short sea traffic.

DIGITAL PUBLIKATION

Uppförandekod för Göteborgs Hamn AB

Uppförandekoden är en viktig del av vårt dagliga arbete och visar de värderingar vi står för. Klicka på knappen nedan för att ta del av vår uppförandekod.