NYHETSRUM

Våra publikationer.

Här samlar vi publikationer utgivna av Göteborgs Hamn AB. Av miljöskäl trycker vi sparsamt men det är fritt att ladda ner pdf:er.

Digitala publikationer.

På Göteborgs Hamn tror vi på utveckling och digitalisering. Därför har vi inlett ett arbete med att digitalisera våra publikationer för att förmedla vår kommunikation på ett modernt och interaktivt vis. Detta innebär att publikationerna här succesivt kommer att bytas ut från PDF-format till digitala som konsumeras direkt i webbläsaren. Ett exempel på detta är Railport Scandinavia som var först ut med att digitaliseras.

Hållbar Hamn 2022.

Göteborgs Hamns hållbarhetsredovisning.

Hamntaxa 2023.

Ladda ner Hamntaxa 2023. Gäller från 1 januari 2023 tills vidare.

Methanol bunker operating regulations.

Ladda ner föreskrifter för bunkring av metanol.

Allmänna hamnföreskrifter.

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn.

Download icon
Årsredovisning 2022

2023-03-12

1017 kB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations including LNG Bunkering

2019-03-28

1,9 MB

Ladda ner

Download icon
Driftföreskrifter Energihamnen

2021-10-18

10,4 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler Göteborgs Hamn

2020-10-26

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Sludge disposal

2019-03-20

169 kB

Ladda ner

Download icon
Verksamhetsanvisning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

2019-05-16

283 kB

Ladda ner

Download icon
Järnvägsnätbeskrivning

2021-02-04

1,7 MB

Ladda ner

Download icon
Uppförandekod

2021-11-03

8,2 MB

Ladda ner

Download icon
Arbeta säkert i Energihamnen

2019-03-28

1,6 MB

Ladda ner

Download icon
Göteborgs Hamns grafiska profil

2021-11-03

13,2 MB

Ladda ner

Download icon
Göteborgs Hamn 400 år - Jubileumsbok

2021-02-18

9,7 MB

Ladda ner

Download icon
Göteborgs Hamn 400 år - Tidslinje

2020-10-28

3,6 MB

Ladda ner

PUBLIKATION

Hamntaxa 2024

Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2024 är nu tillgänglig. Här hittar du avgifter och rabatter som kommer att gälla för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn.

DIGITAL PUBLIKATION

Railport Scandinavia.

Läs vår digitala publikation Railport Scandinavia. 

DIGITAL PUBLIKATION

Short Sea Traffic.

Läs vår digitala publikation Short sea traffic.