REGLER & TILLSTÅND

Bogsering i Göteborgs Hamn.

Hamnmyndigheten kan i enlighet med § 20 i Hamnordningen föreskriva assistans av bogserbåt.

Regler för bogserbåtsassistans i Göteborgs Hamn är framtagna i samråd med Sjöfartsverket och ger information om antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång till Göteborgs Hamn. Vid beräkning av antalet bogserbåtar är utgångspunkten normala strömförhållanden och vindstyrka upp till 10 m/s.

Vid ogynnsamma strömförhållanden och vindstyrkor över 10 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs. Lotsen avgör tillsammans med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

För icke lotspliktiga fartyg rekommenderar Hamnmyndigheten som ansvarig för säkerheten och hamnens anläggningar, att lots anlitas vid bogserbåtsassistans.

Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive terminal och det antal bogserbåtar som under normala förhållanden ska användas. Du hittar dessa i Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn.

Gällande högeffektivt roder så är det ett roder som vid max rodervinkel ger god sidkraft och ingen eller endast obetydlig kraft för över. Högeffektivt roder kan vara av typen Schilling, Becker Flap rudder, eller annan produkt med motsvarande funktion. Ett normalt spadroder som kan läggas med stor rodervinkel räknas inte som ett högeffektivt roder. Alla så kallade högeffektiva roder kan inte betraktas som högeffektiva varför hamnmyndigheten, i samråd med lotsarna Göteborg, förbehåller sig rätten att definiera och bedöma ett roders kapacitet. Om ett fartyg vill påvisa att man har ett högeffektivt roder, likvärdigt med ovanstående beskrivning, skall beskrivning och ”vector diagram” av rodret med ahead force och side force i % sändas in till Hamnmyndigheten för bedömning.

Förändringar i Göteborgs Hamns bogserbåtsregler ska ske i samråd med Sjöfartsverket, Göteborgs lotsområde.

Eskortbogsering är obligatorisk i Göteborgs hamn för tankfartyg över 30 000 ton. Bogserbåtsbolaget i Göteborgs Hamn, Svitzer, kan erbjuda detta. Fartyg med obligatorisk eskortbogsering ska följa OCIMF:s (the Oil Companies International Maritime Forum) rekommendationer.

För detaljerad information om vilka regler som gäller angående eskortbogsering av tankfartyg i Göteborgs Hamn, se våra allmänna hamnföreskrifter som du kan ladda ner nedan.

Bogserbåtsregler i
Göteborgs Hamn

Här hittar du detaljerad information om regler för bogserbåtsassistans i Göteborgs Hamn. Reglerna är framtagna i samråd med Sjöfartsverket och ger information om antalet bogserbåtar vid ankomst och avgång till och från Göteborgs Hamn.

Download icon
Bogserbåtsregler Göteborgs Hamn

2020-10-26

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Port Control

Port Control är bemannat dygnet runt och besvarar frågor om bland annat anlöp och fartygsanmälningar.

Boka eskortbogsering.

Bogserbåtsbolaget Svitzer kan erbjuda eskortbogsering i Göteborgs hamn. Klicka på knappen nedan för att komma till deras hemsida.