THE GREEN CONNECTION

Fossilfri logistik

Omställningen genomsyrar all vi gör, från elektrifieringen av hamntjänster till att bygga infrastruktur för att ta hand om insamlad koldioxid. Vi följer en tydlig plan, baserad på vetenskap och vår långa erfarenhet av att implementera innovationer i hamnmiljö. Vi driver ett antal ambitiösa projekt för att minimera vår klimatpåverkan både på land och till sjöss. Vi är stolta över projekt som Green Corridor, Green PriorityThe TranZero initiative och Railport Scandinavia. Vi tar ansvar för omställning av hela transportkedjan av gods genom att vara en drivkraft för hållbarhet i olika internationella samarbetsorganisationer för järnvägstransporter, hamnar och sjöfart.

Tranzero Initiative

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med projektet Tranzero Initiative tas ett stort steg för att realisera omställningen.

Till och från hamnen via järnväg

Vi har ett högeffektivt klimatsmart järnvägssystem med räls hela vägen till kaj. Så kopplar vi ihop hela Sverige med hela världen.

PRIORITERAD PASSAGE

Prioriterad hantering av ellastbilar

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn.

NYHET

Göteborgs hamn och Rotterdams hamn startar grön korridor för hållbar sjöfart

Göteborgs hamn och Rotterdams hamn har undertecknat ett samförståndsavtal för förverkligandet av en grön korridor för att stödja hållbar sjöfart mellan de två hamnarna.