Halvorsäng - ytterligare storskaliga logistikanläggningar.

I detta attraktiva läge växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar på hamnens mark i Halvorsäng. Intresset för logistiketableringar i hamnnära lägen är stort i Sverige och internationellt.

Med Skandinaviens största import-/exporthamn, med linjer till hela världen samt ett ytbyggt järnvägssystem vid hamnen som trafikeras av 145 godståg varje vecka til Sverige och Norge i direkt anslutning, är intresset för logistiketableringar stort i Sverige och internationellt. 

Flygbild över området där logistikanläggningarna ska etableras

270 000 kvm

quick facts icon

Med ett område på 270 000 kvm med en byggyta på 155 000 kvm växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar.

quick facts icon

270 000 kvm

Med ett område på 270 000 kvm med en byggyta på 155 000 kvm växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar.

0%

Med ett område på 270 000 kvm med en byggyta på 155 000 kvm växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar.

0%

Med ett område på 270 000 kvm med en byggyta på 155 000 kvm växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar.

Stort intresse i Sverige och internationellt.

Intresset för logistiketableringar i hamnnära lägen är stort i Sverige och internationellt och för Göteborgs hamn är skälen främst:

  • Bästa logistikläge i över 20 år.
  • Skandinaviens största import-/exporthamn
  • Nya stora logistiketableringar, bland annat vid Göteborgs Hamn på Hisingen och vid Landvetter flygplats
  • Korta avstånd från importhamn till lager ger låga logistikkostnader
  • En avancerad, snabbt växande transportinfrastruktur med miljön i fokus
  • Nationellt centrum för forskning och utveckling inom hållbara logistiklösningar och transporter
  • Järnvägen vid hamnen trafikeras dagligen av 70 godståg varav 25 är dedikerade till containrar. Dessa går till städer runt om i hela Sverige och till Norge
  • Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet, bland annat Arken Kombiterminal
  • Närheten till fordonsindustrin och dess underleverantörer

Mål och strategi för markutveckling i Halvorsäng tar utgångspunkt i marknaden, konkurrensläget och hamnens markinnehav för logistikbyggnation med målsättningen att genom erbjudande av högeffektiva logistiklokaler medverka till ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. För uppförda logistikbyggnader är avsikten att teckna hyresavtal med verksamheter som har affärsfördelar med lokalisering i hamnnära läge.

Göteborgs Hamn har sedan 2008 utfört förberedande arbeten inom Halvorsäng och detaljplanen antogs 2015. Det aktuella området omfattar ca 270 000kvm med ca 155 000kvm BTA. Inom delar av Halvorsäng finns möjlighet att uppföra höglager med en totalhöjd på 35 meter, övriga byggnader har en byggnadshöjd på maximalt 15 meter.

Göteborgs Hamns högt satta miljömål kommer att prägla utvecklingen. Det var ett skarpt krav vid val av JV-partner att denne delade våra mål kring miljö och hållbarhet.

Området ska vara färdigutvecklat år 2024.

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring.

Göteborgs Hamn AB har tecknat en avsiktsförklaring med Castellum om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett ledande logistiknav. Samarbetet är avsett att gå vidare i ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar. 

Läs mer om samarbetet här.

Jacob Minnhagen

Senior Manager Market Development

+46 31 368 76 19

jacob.minnhagen@portgot.se

Jill Söderwall

Vice President Business Areas & Partner Management

+46 31 368 76 15

jill.soderwall@portgot.se

håll- barhet

quick facts icon

Vid etableringen inkluderas hållbarhetsperspektivet, både vid planering och genomförande. Hamnbolaget och Castellum kommer tillsammans att arbeta för att verkställa åtgärder för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet.

quick facts icon

håll- barhet

Vid etableringen inkluderas hållbarhetsperspektivet, både vid planering och genomförande. Hamnbolaget och Castellum kommer tillsammans att arbeta för att verkställa åtgärder för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet.

0%

Vid etableringen inkluderas hållbarhetsperspektivet, både vid planering och genomförande. Hamnbolaget och Castellum kommer tillsammans att arbeta för att verkställa åtgärder för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet.

0%

Vid etableringen inkluderas hållbarhetsperspektivet, både vid planering och genomförande. Hamnbolaget och Castellum kommer tillsammans att arbeta för att verkställa åtgärder för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet.

FULLSERVICEHAMN

Lager & Logistik i Göteborgs Hamn

Våra korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns väderskyddade omlastningsterminaler samt förbindelser med 37 tågterminaler i Sverige och Norge.