Skandinaviens största containerhamn

I Göteborg finns Skandinaviens största containerhamn. Här hanteras cirka 57% av Sveriges containerhandel, jämnt fördelat mellan export och import.

Det breda utbudet av linjer inkluderar direkta tjänster till Nordamerika, Nordafrika, Mellanöstern, Indien, Sydkorea, Kina och andra delar av Asien. Dessutom nås de stora omlastningsnaven på kontinenten varje dag med den frekventa feedertrafiken. 

Fullservice hamn

Det finns ett antal aktörer som erbjuder, bland annat, omlastning, stuff and strip, containerservice och reparationer i Göteborgs Hamn. Här finns järnvägsanslutna och väderskyddade omlastningsterminaler, alldeles intill Skandinaviens största hamn för vidare transport till eller från världen.

914 000

quick facts icon

914 000 containrar passerar Göteborgs Hamn varje år vilket motsvarar 57% av Sveriges containertransporter.

quick facts icon

914 000

914 000 containrar passerar Göteborgs Hamn varje år vilket motsvarar 57% av Sveriges containertransporter.

0%

914 000 containrar passerar Göteborgs Hamn varje år vilket motsvarar 57% av Sveriges containertransporter.

0%

914 000 containrar passerar Göteborgs Hamn varje år vilket motsvarar 57% av Sveriges containertransporter.

Planera din containertransport

Planera din rutt för containergods via sjötransport och järnväg.

PRIORITERAD PASSAGE

Prioriterad hantering av ellastbilar

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn.

NYHET

Ökning av containervolymer i Göteborgs hamn

Under 2022 ökade godsvolymerna i Göteborgs hamn, trots det globala transportsystemets ansträngda läge.