30 apr 2020 / Pressmeddelande

Hållbar hamn - Göteborgs Hamn AB redovisar hållbarhetsarbetet

Göteborgs hamn har varit öppen i 400 år och spelar en viktig roll för svenskt näringslivs framgångar. Nu spänner hamnen bågen och fokuserar än mer på hållbarhet. Arbetet redovisas i Göteborgs Hamn AB:s nyligen utgivna hållbarhetsredovisning.

Läs mer
Ankomster

Nästa ankomst: 19:00

LEXUS

Fler ankomster
Avgångar

Nästa avgång: 20:00

FREESIA SEAWAYS

Fler avgångar
29 apr 2020 / Pressmeddelande

Två fartyg satta i karantän i Göteborgs hamn

Under tisdagen anlöpte två fartyg Göteborgs hamn med ett konstaterat, respektive ett misstänkt fall av person med Covid-19 ombord. Båda besättningsmännen var isolerade ombord på respektive fartyg som hanteras...

Läs mer
24 apr 2020 / Pressmeddelande
Flygbild över Göteborgs hamn.

Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn, liksom det svenska samhället, håller öppet trots Coronaviruset. Senaste rapporten för operativ verksamhet är positiv och godsvolymerna i hamnen är fortsatt höga. Det visar hamnens volymsammanställning...

Läs mer
20 apr 2020 / Pressmeddelande

Platzer och Göteborgs Stad tecknar avsiktsförklaring

Utökad hamnverksamhet skapar förutsättningar för ett ännu starkare godsnav. Därför har nu en avsiktsförklaring tecknats mellan Platzer och Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret...

Läs mer
09 apr 2020 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på väg till Sverige i främst containers kan behöva mellanlagras. Det har framkommit...

Läs mer

Jobba hos oss

Göteborgs Hamn erbjuder en lång rad intressanta karriärmöjligheter. Här kan du till exempel arbeta med underhåll och nybyggnation, se till att fartygen kommer säkert i hamn, utveckla ny logistikmark eller kanske arbeta med global marknadsföring av Göteborgs Hamn.

Läs mer
07 apr 2020 / Nyhet

Coronaviruset kan påskynda sjöfartens digitalisering

När fysisk kontakt mellan besättning på fartyg och säkerhetspersonal på kaj ska ner till ett minimum måste nya arbetssätt fram, och det snabbt. I Göteborgs hamn syns tydligt hur coronapandemin kan påskynda...

Läs mer
18 mar 2020 / Nyhet

TROTS COVID-19 – GÖTEBORGS HAMN ÄR FORTSATT ÖPPEN

Läs mer
12 mar 2020 / Nyhet

Göteborgs hamns hantering av Coronaviruset

Läs mer
06 mar 2020 / Pressmeddelande

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

Läs mer