11 sep 2020 / Pressmeddelande

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Under torsdagen beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn. Tillsammans med Trafikverkets lika stora avsättning i nationell plan innebär det att projektet är finansierat. Med det som grund kan parterna gå vidare mot att sluta avtal om genomförande.

Läs mer
Ankomster

Nästa ankomst: imorgon 09:00

TERN SEA

Fler ankomster
Avgångar

Nästa avgång: 21:00

THEMIS

Fler avgångar
04 sep 2020 / Pressmeddelande

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Efter ett kryssningsår på paus med praktiskt taget obefintlig trafik i hela världen till följd av Covid-19, så smyger nu kryssningssäsongen igång i Göteborgs hamn. Under fredagen anlöper kryssningsfartyget...

Läs mer
26 aug 2020 / Pressmeddelande

Två kryssningsbjässar till Göteborg - utan passagerare

På förmiddagen 27 augusti anländer två kryssningsfartyg med kapacitet för 4000 passagerare vardera till Göteborgs hamns hamnområde. Men fartygen är tomma på passagerare – det rör sig om tekniska anlöp

Läs mer
24 aug 2020 / Pressmeddelande

Göteborgs hamn driver på för fördjupad europeisk klimatsamverkan

För att Göteborg, Sverige, EU och världen ska klara de klimatutmaningarna som bland annat transportnäringen och sjöfarten står inför, så krävs lokala initiativ såväl som internationell samverkan. Göteborgs...

Läs mer
18 aug 2020 / Pressmeddelande

Ny containerlinje till Göteborgs hamn

Den 31 juli startade rederiet CMA CGM en ny containerlinje som kopplar ihop Göteborgs hamn med Hamburgs hamn och resten av världen. Den nya servicen anlöper Göteborg varje fredag och trafikeras initialt...

Läs mer

Jobba hos oss

Göteborgs Hamn erbjuder en lång rad intressanta karriärmöjligheter. Här kan du till exempel arbeta med underhåll och nybyggnation, se till att fartygen kommer säkert i hamn, utveckla ny logistikmark eller kanske arbeta med global marknadsföring av Göteborgs Hamn.

Läs mer
14 aug 2020 / Pressmeddelande

Trots pandemi – containervolymerna ökar i Göteborgs hamn

Trots den pågående Coronapandemin fortsätter Göteborgs hamns godsvolymer att öka i flera segment. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med 4 respektive...

Läs mer
02 jul 2020 / Pressmeddelande

Ny omlastningsterminal snart redo för driftstart

Läs mer
26 jun 2020 / Pressmeddelande

Flytande koldioxid snart i hamn

Läs mer
25 jun 2020 / Pressmeddelande

Branden i Älvsborgshamnen släckt – räddningsinsats avslutad

Läs mer