Välkommen till

Vi är en naturlig del av Sveriges logistikkedja

Vi är ett kommunalt bolag med en mångsidig verksamhet och olika affärer. Våra fyra kärnverksamhetsområden är att vara aktiv landlord, marknadsföra hamnen, hantera anlöp och logistikfastigheter.

Göteborgs Hamn AB äger hamnområdet. Vi tillhandahåller ytor för olika aktörer och förvaltar godsnavet i Göteborgs Hamn. Själva godshantering, inklusive lastning och lossning av fartyg, sköts av våra utvalda operatörer. Utöver detta utövar vi strategisk insyn och kontroll för att säkerställa optimala resultat för våra partners och Göteborgs Hamn som helhet.

På vår hemsida hittar du allt du behöver veta om hamnen. Från tjänsteutbud till e-tjänster, projekt och nyheter till information och hållbarhetsarbete.

Porten till världen

Vårt erbjudande

Med Nordens bredaste linjeutbud är Göteborgs Hamn det självklara transportvalet till och från Sverige. Läs mer om vad vi har att erbjuda dig.

Det professionella navet

Operations

Göteborgs Hamn är navet för olika yrkesgrupper och företag. Här har vi samlat information och verktyg för agenter, speditörer, chaufförer och andra som arbetar här.

NYHET

Fler containrar än någonsin i Göteborgs Hamn under 2023

Trots att 2023 präglades av geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor så har volymerna i majoriteten av godssegmenten i Göteborgs Hamn ökat.

Holländska örloggsfartyget HNLMS Mercuur på besök vid Stigbergskajen

Från lunch fredag 23/2 till lunch måndag 26/2 kommer HNLMS Mercuur att ligga vid Stigbergskajen i Göteborg. Då fartyget inte kan ansluta till land el på ett säkert sätt kommer den att drivas av fartygets egna hjälpmaskiner vilket genererar begränsat buller och förbrukar diesel som genererar lägre CO2-utsläpp än kommersiella handelsfartyg.

Holländska örloggsfartyget HNLMS Mercuur behöver beredas vid Stigbergskajen i Göteborg under perioden fredag lunch 23/2 - måndag lunch 26/2. Fartygets befintliga elsystem behöver försörjas med 60hz men Göteborgs Hamn AB kan bara på ett säkert sätt leverera 50hz vilket innebär att fartyget inte kan försörjas med el från land.

Miljöförvaltningen har godkänt ett tillfälligt avsteg från förvaltnigens regler om att fartygs hjälpmaskiner enbart får användas under maximalt 48 - vilket är kortare än de 72 timmar som HNLMS Mercuur planerats ligga vid kaj.

Fartyget kommer att försörjas med el från fartygets egna hjälpmaskiner vilket skapar begränsat buller och förbrukar diesel som genererar lägre CO2-utsläpp än kommersiella handelsfartyg.

Bild på HNLMS Mercuur ute till havs
Holländska örloggsfartyget HNLMS Mercuur.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.

JOBBA HOS OSS

Bli en del av Göteborgs Hamn

Vi länkar samman Skandinavien med världen, innovation med hållbarhet, data med logistik och hjärtan med intellekt. Se våra karriärmöjligheter om du vill göra skillnad, för världen och för dig själv.

Fullservice hamn
arrow line
Största linje- och järnvägsutbudet
arrow line
Klimatsmart hamn
arrow line
Digitaliserad hamn
arrow line
No limit port 24 / 7 / 365
arrow line