14 nov 2019 / Pressmeddelande

Unik digital lösning gör Göteborgs hamn smartare

Snabbare, säkrare, och mindre administration. Det blev effekterna när ett nytt datasystem nyligen infördes i Göteborgs hamns energihamn. Systemet samordnar och överblickar arbeten i hamnen och i slutändan kan även varuhanteringen skötas ännu snabbare och effektivare.

Läs mer
Ankomster

Nästa ankomst: 07:30

SICHEM EAGLE

Fler ankomster
Avgångar

Nästa avgång: 06:00

MARINUS

Fler avgångar
31 okt 2019 / Pressmeddelande

Göteborgs hamns containerhantering ökar på minskande Sverigemarknad

Den svenska containermarknaden är i en avmattningsperiod och minskade med en procent under första halvåret 2019. Trots det har Göteborgs hamn successivt ökat volymerna och tagit marknadsandelar i segmentet....

Läs mer
11 okt 2019 / Nyhet

Operatör klar för Göteborgs hamns senaste storsatsning

Nu är avtal tecknat med operatör för en ny, spåransluten omlastningsterminal som kommer att driftsättas under sommaren 2020. På terminalen beräknas mellan 60 och 100 000 tjugofotscontainers att lastas

Läs mer
07 okt 2019 / Pressmeddelande

Inför Brexit – vad händer i Göteborgs hamn?

Enligt nuvarande tidtabell lämnar Storbritannien EU den 31 oktober. Vad innebär utträdet för den som skeppar gods mellan Sverige till Storbritannien via Göteborgs hamn? Och hur påverkas de som hanterar...

Läs mer
26 sep 2019 / Nyhet

Flyt i trafiken trots nykterhetskontroller i Energihamnen

I augusti invigde infrastrukturminister Tomas Eneroth Göteborgs hamns första utrustning för automatiserad nykterhetskontroll i Göteborgs hamns energihamn. Efter en dryg månad med utrustningen på plats

Läs mer

Jobba hos oss

Göteborgs Hamn erbjuder en lång rad intressanta karriärmöjligheter. Här kan du till exempel arbeta med underhåll och nybyggnation, se till att fartygen kommer säkert i hamn, utveckla ny logistikmark eller kanske arbeta med global marknadsföring av Göteborgs Hamn.

Läs mer
11 sep 2019 / Nyhet

Göteborgs Hamn AB genomför tidig dialog inför farledsprojekt

Inom de närmaste 10 åren kommer farleden i hamninloppet fördjupas för att förbereda hamnen för anlöp av världens största containerbåtar fullastade. Fördjupning av farled innebär också omfattande förstärkningar...

Läs mer
05 jun 2019 / Nyhet

Förändringar i roro-trafiken på Belgien i Göteborgs hamn

Läs mer
03 jun 2019 / Nyhet

Järnvägstrafiken fortsätter öka i Göteborgs hamn

Läs mer
03 jun 2019 / Nyhet

Ny omlastningsterminal i Göteborgs hamn – driftstart 2020

Läs mer