Välkommen till

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet lovar vi att reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.

Godsslag.

Vi hanterar samtliga godsslag – containers, ro-ro, bulk, skogsprodukter, break-bulk och flytande bulk – dygnet runt, varje dag, året runt

E-tjänster.

Här hittar du våra e-tjänster, blanketter för tillståndsansökningar och ansökan om tillträde till hamnområdet, med mera.

PROJEKT

Tranzero initiative 

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med projektet Tranzero Initiative tas ett stort steg för att realisera omställningen.

Fullservice hamn
arrow line
Största linje- och järnvägsutbudet
arrow line
Klimatsmart hamn
arrow line
Digitaliserad hamn
arrow line
No limit port 24 / 7 / 365
arrow line
JOBBA HOS OSS

Bli en del av Göteborgs Hamn

Vi länkar samman Skandinavien med världen, innovation med hållbarhet, data med logistik och hjärtan med intellekt. Se våra karriärmöjligheter du vill göra skillnad, för världen och för dig själv.

FGS Brandenburg på besök i Göteborgs Hamn.

I helgen kommer örlogsfartyget FGS Brandenburg att ligga vid Stigbergskajen under tre dygn. Göteborgs Hamn AB har sökt dispens för krav i miljötillståndet att koppla el (villkor 4), vilket Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun, genom miljöförvaltningen, godkänt.

Villkor 4 innebär att vid längre liggtid än två dygn skall fartyg som förtöjts vid Stigbergskajen, Stenpiren och Marieholm vara anslutna till ström från land. Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen medge undantiag.

Göteborgs Hamn AB ansökte den 19 september 2023 om undantag från villkor 4. Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun, genom miljöförvaltningen, beslutar att Göteborgs Hamn AB kan göra avsteg från villkor 4 i Göteborgs Hamn AB:s tillstånd för Innerhamnar vid Stigbergskajen.