Kajplatser i Göteborgs hamn.

I Göteborgs Hamn finns flera olika terminaler och 49 kajlägen där varje kaj har olika förutsättningar. Här hittar du detaljerad information om varje kaj och information om vilka aktörer som verkar inom hamndelen.

Klicka på kajplatserna på den interaktiva kartan för att hitta detaljerad information om varje kajplats. Du hittar även informationen listad längre ner på sidan kategoriserat efter hamndel.   

Ankomster & avgångar

Under ankomster och avgångar kan du se tidpunkt för fartyg som är på väg att anlöpa eller avgå samt berörd hamndel. 

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Kajplatser i Energihamnen.

Skarvikshamnen.

Kaj 506

Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,5 (6,0) meter
Maxlängd fartyg (löa): 86 meter
Riktning kaj: 041/221
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 506.
Titta på kajkonstruktion för kaj 506.

Kaj 507

Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 85 meter
Riktning kaj: 041/221
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 507.
Titta på kajkonstruktion för kaj 507.

Kaj 508-509

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 160 meter
Riktning kaj: 045/225
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,20 meter

Särskilda restriktioner: Vid ankomst kaj 509 med fartyg LOA>120 m och vind över 12 m/s är det obligatoriskt med en (1)bogserbåt. 

Ladda ner Manifold Mooring berth 508-509.
Titta på kajkonstruktion för kaj 508-509.

Kaj 510

Sjökortsdjup: 13,0 meter
Max djupgående: 12,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 255 meter
Riktning kaj: 033/213
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 510, LOA 154
Ladda ner mooringplan för kaj 510, LOA 255
Titta på kajkonstruktion för kaj 510.

Kaj 511

Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,5 meter
Maxlängd fartyg (löa): 200 meter
Riktning kaj: 033/213
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,45 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 511, LOA 130
Ladda ner mooringplan för kaj 511, LOA 200
Titta på kajkonstruktion för kaj 511.

Kaj 512

Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på kaj 512-514 är 100m.

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 512.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 513

Sjökortsdjup: 7,0 meter
Max djupgående: 6,5 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på kaj 512-514 är 100m.

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 513.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 514

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter/6,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på kaj 512-514 är 100m.

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 514.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 515

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på kaj 515 är 125m.

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 515.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 516

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på 516-518 är 130 m. 

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 516.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 517

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA fartyg på 516-518 är 130 m. 

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 517.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 518

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 130 meter
Riktning kaj: 111/291
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,0 meter

Maxlängd LOA för fartyg på kaj 516-518 är 130 meter.

Ladda ner manifolder arrangement för kaj 518.
Ladda ner mooringplan för kaj 512-518.

Kaj 519

Sjökortsdjup: 13,0 meter
Max djupgående: 12,50 meter
Maxlängd fartyg: 280 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 519.

Kaj 520

Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 240 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,7 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 520.
Titta på kajkonstruktin för kaj 520.
Förtöjning av fartyg vid kajer 520-521.
Förtöjning av bunkerbåt på utsidan tankfartyg vid kajer 520-521.

Kaj 521

Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 220 meter
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,7 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 521.
Titta på kajkonstruktin för kaj 521.
Förtöjning av fartyg vid kajer 520-521.
Förtöjning av bunkerbåt på utsidan tankfartyg vid kajer 520-521.

Ryahamnen.

Kaj 551

Sjökortsdjup: 10,0 meter
Max djupgående: 9,3 meter
Maxlängd fartyg (loa): 150 meter
Riktning kaj: 016/196
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3 meter
Särskilda restriktioner: Vid ankomst då vindstyrkan är mer än 12 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt. 
Vid avgång då vindstyrkan är mer än 15 m/s är det obligatoriskt att använda en (1) bogserbåt.
För samtliga gasfartyg utan fungerande bogpropeller är det obligatoriskt med användande av en (1) bogserbåt.  

Ladda ner mooringplan för kaj 551.

Kaj 555

Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 160 meter
Riktning kaj: 053/233
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 555.

Kaj 556A

Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 556A.

Kaj 556B

Sjökortsdjup: 7,8 meter
Max djupgående: 7,3 meter
Maxlängd fartyg (löa): 110 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 556B.

Kaj 556C

Sjökortsdjup: 4,3 meter
Max djupgående: 3,8 meter
Maxlängd fartyg (löa): 67 meter
Riktning kaj: 052/232
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter

Ladda ner mooringplan för kaj 556C.

Skandiahamnen Bitumen.

Kaj 644

Sjökortsdjup: 8,6 meter
Max djupgående: 7,6 meter
Maxlängd fartyg: 135 meter
Riktining kaj: 029/209
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,1 meter

Särskilda restriktioner: UKC 1,0 meter (under keel clearance).

Ladda ner mooringplan för kaj 644.

Kajplatser i Torshamnen.

Kaj 800

Sjökortsdjup: 18,0 meter
Max djupgående: 17,0 meter
Maxlängd fartyg: 280 meter
Riktning kaj: 025/205
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 4,5 meter

Ladda ner Manifold mooring för kaj 800.
Titta på kajkonstruktion för kaj 800.

Kaj 801

Sjökortsdjup: 20,5 meter
Max djupgående: 19,05 meter
Max djupgående till kaj 801 är 19,05 meter i densitet 1,013. Vid passage av Trubaduren ska djupgåendet bekräftas ej överstiga 18,9 meter i saltvatten.
Maxlängd fartyg: 335 meter
Riktning kaj: 025/205
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 4,5 meter

Kajplatser i Skandiahamnen.

Kaj 600

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 170 meter, RoRo-fartyg >218 meter* (*för RoRo-fartyg mellan 171-218 meter ska särskild prövning utföras)
Riktning kaj: 008/188
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,30 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 45 meter + 0,8 meter

Kaj 601

Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,50 meter
Maxlängd fartyg: 290 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 017/197
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meterRampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 22,0 meter + 1,70 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 601

Kaj 610-612

Sjökortsdjup: 14,20* meter (*Från öst och 500 meter bort är vattendjupet 14,2 meter vid MW. Vid resten av kajen är vattendjupet 12,0 meter vid MW.)
Max djupgående: 13,50 meter
Maxlängd fartyg: 400 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 610-612

Kaj 613-614

Sjökortsdjup: 12,0 meter
Max djupgående: 11,50 meter
Maxlängd fartyg: 390 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 613-614

Kaj 615

Sjökortsdjup: 11 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter
Riktning kaj: 090/270
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter 

Titta på kajkonstruktion för kaj 615

Kaj 640-643

Sjökortsdjup: 10.0-11.0 meter
Max djupgående: 9,50-10,50 meter
Maxlängd fartyg: 250-300* meter (*Max längd vid djupgående 10,5 (vid MW) är 250. Max längd vid djupgående 9,5 (vid MW) är 300.) 
Riktning kaj: 007/187
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,50 meter

Särskilda bestämmelser gällande kaj 640-643:
Om fartyg som anlöper kajplats 643 är bredare än 30 meter, bör det inte finnas något fartyg liggande vid kajplats 644. När fartyg som avgår från kajplats 643 är bredare än 30 meter och får hjälp av en bogserbåt bör det inte ligga något fartyg vid kajplats 644. När ett fartyg som är bredare än 30 meter ska avgå från kaj 643 utan hjälp av bogserbåt ska all lastning/lossning vid kaj 644 upphöra.

Arendals- och Älvsborgshamnen.

Älvsborgshamnen.

Kaj 700

Sjökortsdjup: 9,5 meter
Max djupgående: 9 meter
Maxlängd fartyg: 184 meter
Riktning kaj: 359/179
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter

Kaj 702

Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Maxlängd fartyg: 197 meter
Riktning kaj: 005/185
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 24,0 meter + 1,4 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 702.

Kaj 710

Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,2 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 710.
Titta på rampkonstruktion för kaj 710

Kaj 711

Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 711.

Kaj 712

Sjökortsdjup: 11,0 meter
Max djupgående: 10,5 meter
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,50 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 43,0 meter + 1,2 meter

 
Kaj 713

Sjökortsdjup: 9,4 meter
Max djupgående: 8,90 meter (tillfälligt sänkt till 8,4 m, se UFS notis 17661)
Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office).
Riktning kaj: 095/275
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,40 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,4 meter

Arendal.

Kaj 750

Sjökortsdjup: 9,6 meter
Max djupgående: 9,10 meter
Maxlängd fartyg: 200 meter (större fartyg efter överenskommelse med Harbour Masters Office)
Riktning kaj: 011/191
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,5 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 25,5 meter + 1,5 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 750.

Kaj 750A

Sjökortsdjup: 9,50 meter
Max djupgående: 9,0 meter
Maxlängd fartyg: Kaj för Emtunga utlastning. Tunga lyft, endast ramp.
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,5 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 50,0 meter, ingen lutning.

Kaj 751

Sjökortsdjup: 9,6 meter
Max djupgående: 9,01 meter
Maxlängd fartyg: 180 / (300 meter om även 752 utnyttjas)
Riktning kaj: 088/268
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,6 meter
Rampbredd + Ramphöjd ytterkant (MW): 26,0 meter + 1,3 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 751.

Kaj 752

Sjökortsdjup: 9,6 meter
Max djupgående: 9,01 meter
Maxlängd fartyg: 180meter

 

Övriga kajer och kryssningskajer.

Kryssningskajer

Kaj 27

Sjökortsdjup: 7,6 meter
Max djupgående: 7,1 meter
Maxlängd fartyg: N/A meter 
Riktning kaj: 79/259 
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2 meter

Kaj 36

Sjökortsdjup: 8,0 meter
Max djupgående: 7,50 meter
Maxlängd fartyg: 220 meter, 225 meter med POD 
Riktning kaj: 088/266
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,6 meter

Kaj 48

Sjökortsdjup: 8 meter
Max djupgående: 7,5 meter
Maxlängd fartyg: N/A meter
Riktning kaj: 54/234
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2,15 meter

Kaj 259

Sjökortsdjup: 5,6 meter
Max djupgående: 5,1 meter
Maxlängd fartyg: N/A meter
Riktning kaj: 19/199
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 2 - 2,2 meter

Kaj 262

Sjökortsdjup: 5 meter
Max djupgående: 4,5 meter
Maxlängd fartyg: N/A meter
Riktning kaj: 19/199
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2 - 2,2 meter

Kaj 752

Sjökortsdjup: 9,50 meter
Max djupgående: 9,0 meter
Maxlängd fartyg: 180 / (300 meter om även 751 utnyttjas)
Riktning kaj: 088/268
Kajhöjd över vattenytan (MW): cirka 3,6 meter

Titta på kajkonstruktion för kaj 752.

Kaj 812

Sjökortsdjup: 6,2 meter
Max djupgående: 5,5 meter
Maxlängd fartyg: N/A
Riktning kaj: 165/345
Kajhöjd över vattenytan (MW): 2,5 meter

Farleden till Göteborgs Hamn ska fördjupas.

Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Godsfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka 4 meter. Projektet är döpt till Skandiaporten och är ett samprojekt med Trafikverket och Sjöfartsverket.

På 10 år har det genomsnittliga containerfartyget blivit 10 gånger så stort. Farledens begränsade djup innebär att de största fartygen av idag inte kan anlöpa Göteborgs hamn fullastade.

Enligt en studie från Trafikverket behöver farleden fördjupas med cirka 4 meter för att uppnå ett tillräckligt djupgående. Området som behöver fördjupas är nära 5 kilometer långt. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att flera djupgående fartyg kan hanteras samtidigt på ett framtida hållbart sätt.

Läs mer om projektet Skandiaporten här.

Fullservice hamn
arrow line
Största linje- och järnvägsutbudet
arrow line
Klimatsmart hamn
arrow line
Digitaliserad hamn
arrow line
No limit port 24 / 7 / 365
arrow line