Tillgänglighetsredogörelse Goteborgshamn.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborgshamn.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på webbplatsen.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborgshamn.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborgshamn.se

Göteborgs Hamn AB är ansvarig för goteborgshamn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborgshamn.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

 • Sidomenyn har begränsade möjligheter att navigeras utan mus.
 • Det finns möjlighet för kartorna att kunna navigeras utan mus men är svårtolkade av skärmläsare. Vissa delar i kartorna är inte heller fokuserbara vilket gör att de inte nås med enbart tangentbord.
 • Routescanner är ett tredjepartsverktyg som laddas in via en iframe. Routescanner har vissa delar som inte är navigerbara utan mus.
 • Sidan Ankomster och avgångar har begränsade möjligheter att navigeras utan mus, samt är svårtolkad med skärmläsare
 • Videos kan inte i vissa fall få fokus utan mus.
 • Det förekommer texter med mörk färg på mörk bakgrund där kontrasten inte uppfyller WCAG:s tillgänglighetskrav.
 • Vissa filmer innehåller texter som inte läses upp eller tillgängliggörs på annat sätt.
 • Det finns pdffiler på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Vissa bilder på webbplatsen saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Vissa väsentliga funktioner kräver att JavaScript är aktiverat i webbläsaren. Detta gäller bl.a. huvudnavigationen på webbplatsen.
 • Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 4 september 2023.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborgshamn.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Hamn AB

Har du synpunkter på tillgängligheten av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.