ENERGITERMINAL

Bunkring

Här hittar du information, regler och länkar gällande bunkring i Göteborgs Hamn.

 

Kajplatser

I vår interaktiva karta hittar du detaljerad information om varje kajplats i Göteborgs Hamn.

Sveriges största allmänna energihamn.

Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela landet. Varje år anlöper cirka 2200 tankfartyg och totalt hanteras här över 22,3 miljoner ton energiprodukter. 

Energihamnen i Göteborg är internationellt känd för sitt säkerhetsarbete. Göteborgs Hamn AB ansvarar för att samordna säkerhetshetarbetet. Säkerhetsarbetet regleras till stor del av driftsföreskrifterna för Energihamnen.

Arbetsmiljön i fokus i Energihamnen.

I Energihamnen transporteras och lagras en stor mängd energiprodukter såsom bensin och tjockolja. En hamnverksamhet med fartygsanlöp, landtransporter och ett flertal kundoperatörer på liten yta innebär stora risker och kräver kontinuerlig riskhantering och förbättringsarbete. Under året har ett arbete med fokus på arbetsmiljöförbättrande och säkerhetsfrämjande åtgärder pågått. Exempelvis renovering av pumpstationer, nya förbättrade plattformar, bättre belysning, lättare åtkomlighet och automatisering av till exempel ventiler. Åtgärderna syftar till att minska risken för arbetsskador och förbättra arbetsmiljön för all personal i hamnen.

I Port 1 är alkobommarna återstartade efter uppehåll under pandemin. Det innebär att fordon slumpvis väljs för alkoholtest för att få passera in på området. Alkobommarna är uppskattade av kunder och samarbetspartners och är ett gemensamt initiativ tillsammans med Trafikverket.

Download icon
Driftföreskrifter Energihamnen

2024-05-13

1,6 MB

Ladda ner

Download icon
Allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring

2023-01-23

1,4 MB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations including LNG Bunkering

2019-03-28

1,9 MB

Ladda ner

Download icon
Arbeta säkert i Energihamnen

2019-03-28

1,6 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn

2024-04-04

184 kB

Ladda ner

PROJEKT

Onshore Power Supply för tankfartyg

För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt ny världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt.

Vi arbetar för att säkerställa fullständig kapacitet för att producera, transportera, lagra och distribuera fossilfria bränslen.