ALLBERTH

E-TJÄNST

Allberth

Med Allberth har vi ett kajplaneringsverktyg som ger alla aktörer i hamnen ett smartare, säkrare och betydligt mer effektivt anlöp. Dessutom ger det stora klimatfördelar i och med minskade utsläpp från fartygen,

Logga in i det digitala kajplaneringsverktyget via knappen nedan.

Vad är Allberth?

Kajplaneringsverktyget Allberth står på två ben; ett internt för kajplanerande personal i Göteborgs hamn och ett externt för anlöpsaktörerna. Allberth är ett mer övergripande och kraftfullt verktyg än det som tidigare funnits. Det ger de som arbetar med trafiksamordningen på Port Control, säkerhetssamordnarna i Energihamnen och produktionsplanerare en schematisk vy, likt ett traditionellt skolschema, där man ser vilka fartyg som ligger vid vilka kajer. Här finns också en karttjänst där man kan välja ett tidsfönster för en specifik kaj från ett givet kajurval. Då ser man vilka fartyg som är planerade att ligga här vid just den tiden och på vissa kajer även den planerade positionen längs med kajen.

- Med Allberth har vi ett kajplaneringsverktyg som ger aktörer i hamnen ett smartare, säkrare och mer effektivt anlöp. Det ger även stora klimatfördelar med minskade utsläpp från fartygen.

- Fredrik Rauer, Manager Port Control, projektledare för Allberth.

Nyckeln till effektiva anlöp.

Idag är snabb och korrekt information nyckeln till ett effektivt anlöp, det gäller för alla nyckelspelare i ett anlöp. Det är här Allberths andra ben kommer in. För hamnens externa aktörer som till exempel lotsarna, Klippans båtmän och fartygsagenter som har stor del i planering och genomförande av ett anlöp, innebär Allberth att de får ny tillgång till just snabb och relevant status. Något som skapar effektivitet i både pengar, tid och som även är bra för miljön, då planeringen blir mer precis och förutsägbar.Kajplaneringsverktyget Allberth är ett samverkansprojekt mellan finska Awake.AI som utvecklat den digitala tjänsten och Göteborgs Hamn AB. Det blir ett första steg i att öka transparensen och visualiseringen kring anlöpsprocessen, en viktig pusselbit för digitaliseringen av godsnavet och ett av fokusområdena för Göteborg hamns digitaliseringsresa.

I Allberth och vidare digitalisering av anlöpsprocessen finns potential att effektivisera anlöpsprocessen genom bättre möjligheter till resursutnyttjande och ett mer transparent informationsflöde. Faktorer som ger möjlighet att spara både tid och emissioner från bunkerförbrukning.

En efterlängtad lösning.

Allberth lanserades under 2021 och är nu i full gång. Först ut att använda den nya smarta tjänsten var Port Control som tar emot alla anlöp in i Göteborgs Hamn samt säkerhetssamordnarna i Energihamnen.

- Allberth har varit mycket efterlängtad och efterfrågad sedan en lång tid tillbaka. Med Allberth har vi nu ett kajplaneringsverktyg som ger alla aktörer i hamnen ett smartare, säkrare och betydligt mer effektivt anlöp. Dessutom ger det stora klimatfördelar i och med minskade utsläpp från fartygen, säger Fredrik Rauer, Manager Port Control och projektledare för Allberth, Göteborgs Hamn AB.

Bild på person som sitter vid en dator och använder Allberth.

Fredrik Rauer

Manager Port Control

+46 31 368 76 10

fredrik.rauer@portgot.se