Priorit för ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs Hamn

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn. Med initiativet vill terminaloperatören APM Terminals gynna de åkerier som redan börjat ställa om sina fordonsflottor och samtidigt ge ytterligare incitament till de som överväger att satsa på elektrifiering.

Den nya lösningen innebär att ellastbilar ges företräde genom APM Terminals port 4 via ett reserverat körfält, såväl som prioriterad hantering inne på terminalområdet. Det ger effektivitetsvinster och en planerbarhet som är extra viktig för ellastbilar då kraven på optimering är höga givet elfordonens begränsade räckvidd. APM Terminals driver containerterminalen i Göteborgs hamn som är Nordens största.

– Vi ser att allt fler åkerier har börjat elektrifiera delar av sina flottor och vi vet att fler överväger att satsa på en grön omställning av lastbilstrafiken. Att stötta dessa satsningar genom att erbjuda snabbast möjliga passage och hantering hoppas vi ska fungera som en sporre och ett litet steg på vägen. Vår egen containerhantering har varit fossilfri i flera år och den här lösningen ligger helt i linje med APM Terminals hållbarhetsarbete, där samverkan med våra kunder är en viktig nyckel, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Genombrott för ellastbilar

Varje år genomförs cirka en miljon lastbilspassager i Göteborgs hamn, varav en tredjedel – eller cirka 1000 passager om dygnet – sker hos APM Terminals. Än så länge utgör dock ellastbilar bara en bråkdel av passagerna i hamnens gater – men ett bredare genombrott står för dörren.

Logistikföretaget DFDS har satt in 20 tunga ellastbilar på flöden i närområdet och i hamnen. Sveriges största containertransportör på väg, Skaraslättens Transport satte till en början in tre tunga ellastbilar i trafik på flöden till och från containerterminalen och den nya prioriteten för ellastbilar bidrog till att åkeriet investera i ytterligare två ellastbilar.

– Tunga ellastbilar är en stor investering, så att vi nu har prioritet i containerterminalen är jätteviktigt för oss. Det innebär att vi kan utföra fler uppdrag per dag, vilket ger fördelar både för oss och för våra kunder. Det gör också att investeringen kan räknas hem snabbare, säger Johan Söderström, marknadschef på Skaraslättens Transport.

Tranzero Initiative

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med projektet Tranzero Initiative tas ett stort steg för att realisera omställningen.

Hållbar hamn

Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet inom hamnen och är en viktig utgångspunkt för allt arbete som genomförs

Banar väg for omställning

Med APM Terminals prioritet inkluderad så har nu tre terminaler ett prioritetssystem för ellastbilar på plats. Tillsammans hanterar terminalerna cirka 90% av hamnens totala lastbilsflöden. De övriga två terminalerna driftas av Gothenburg Roro Terminal och Stena Line.

– Det är en jätteviktig satsning av terminaloperatörerna som bokstavligen banar väg för omställningen. Med ett prioritetssystem för de mest lastbilsintensiva terminalerna på plats och den växande laddinfrastrukturen i hamnens närområde är förutsättningarna för ellastbilar bättre här än i någon annan hamn. Den utvecklingen är vi väldigt stolta över, även om det finns arbete kvar att göra, säger Martin Adeteg, Vice president Decarbonisation, Health and Safety på Göteborgs Hamn AB.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.