JÄRNVÄGSTERMINAL

Väderskyddad omlastningsterminal

Sveaterminalen är en omlastningsterminal i Göteborgs hamn. Terminalen, som är placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler, erbjuder väderskyddad omlastning. Tåg med inkommande exportgods körs direkt in på den spåranslutna terminalen för snabb omlastning till container och sedan vidare på sjötransport till svensk industris globala marknader runt om i världen.

Över den närmare 45 000 kvadratmeter stora terminalytan finns ett av världens största lagertält om 21 600 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka tre stora fotbollsplaner. Detta innebär väderskyddad och modern omlastning.

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna produktions- och uppställningsytor samt fem järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet på ett cirka 360 meter långt produktionsspår, och övriga fyra spår används för tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och tåg. Detta avlastar hela Hamnbanan, hamnens järnvägssystem, och minskar känsligheten för störningar.

Ska du hämta eller lämna gods?

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Lager & Logistik

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns spåranslutna och väderskyddade omlastningsterminaler.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta vilka veta mer om att skicka till gods via järnväg till och från Göteborgs Hamn, och därmed minska utsläppen i din logistikkedja. 

Antti Laakso

Senior Logistics Development

+46 31 368 76 18

antti.laakso@portgot.se

Claes Sundmark

Vice president Sales and Marketing

+46 31 368 75 62

claes.sundmark@portgot.se

Jacob Minnhagen

Senior Manager Market Development

+46 31 368 76 19

jacob.minnhagen@portgot.se