GRAFISK PROFIL

Grafisk profil.

Det här är Göteborgs Hamns grafiska profil. Den är till för att  hjälpa oss att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Den beskriver hur vi ser ut, hur vi uttrycker oss och hur vi låter. Genom att alltid uppträda på ett enhetligt och konsekvent sätt skapar vi  igenkänning och trygghet och bygger förtroende för varumärket. Vårt uttryck återspeglar också vad vi står för, våra kärnvärden och hur vi vill uppfattas av vår omvärld. Grafiska profilen är ett hjälpmedel i vårt dagliga arbete. Här hittar du enkla och tydliga riktlinjer som säkerställer att all kommunikation som kommer från Göteborg Hamn har samma uttryck och känsla. Genom att tillsammans vårda vår identitet hjälps vi åt att att bygga ett starkt varumärke med en tydlig personlighet som är lätt känna igen.

Om du har frågor om vår grafiska profil eller hur logotypen ska användas vänligen kontakta vår kommunikationsavdelning. Kontaktuppgifter hittar du i nyhetsrummet.

Ladda ner vår logotyp.

Här hittar du Göteborgs Hamns logotyper i olika utförande samt i RGB och CMYK-format. 

Göteborgs Hamns logotyp.

Den ursprungliga logotypen ritades 1944 av den österrikiske formgivaren Fritz Rücker. Att det blev bokstaven G som användes var ganska självklart för symboltecknaren Rücker eftersom bokstaven har formen av en hamn. Att sedan lägga till Vinga fyr, den gamla göteborgska sjöfartssymbolen, gav logotypen ytterligare särprägel och karaktär. Logon har under årens lopp moderniserats och nyligen anpassats för att passa digitala medier bättre

GRAFISK PROFIL

Se vår grafiska profil.

Vår grafiska profil är till för att  hjälpa oss att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Den beskriver hur vi ser ut, hur vi uttrycker oss och hur vi låter.