JÄRNVÄGSTERMINAL

Arken Kombiterminal.

Arken kombiterminal är ett 65 000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till hamnens container- och roroterminaler. På terminalen sker omlastning av containrar eller trailers mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen. Anläggningen är elektrifierad. Med sina sju järnvägsspår och en total spårlängd på 3,360 meter är terminalen främst fokuserad på att hantera järnvägstrafik. Terminalen kan hantera 90 000 enheter (container/trailer/växelflak) per år.

100 lastbilar färre per dygn i centrum.

Arken kombiterminal driftsattes vid årsskiftet 2017/2018 och ersatte då en tidigare terminal i Gullbersvass i centrala Göteborg. Omlokaliseringen har inneburit stora fördelar i form av högre kapacitet, ett bättre geografiskt läge i förhållande till industrin och en bättre anpassad väginfrastruktur till och från terminalen. I och med flytten kunde cirka 100 lastbilar om dygnet flyttas från centrala stan, vilket lett till både kortare köer och mindre utsläpp i området.

Vi kopplar ihop hela Sverige med hela världen.

Under de senaste 20 åren har vi byggt ett effektivt järnvägssystem med dagliga container- och järnvägstransfer mellan hamnen och inlandsterminaler i hela Sverige och Norge. Tågrtransporterna är en hållbar, kostnadseffektiv och långsiktig lösning som säkerställer att stora volymer gods kan nå slutkunderna snabbt och effektivt.

I det långa perspektivet har andelen järnvägsburen containertrafik ökat från 20 till 60 procent sedan satsningen på järnväg drogs i gång för över 20 år sedan, en andel som få andra internationella storhamnar når upp till. 

TRAFIK & LINJER

Frakta ditt gods via järnväg

Vi har ett högeffektivt klimatsmart järnvägssystem som förbinder inlandsterminaler i hela Sverige och Norge med Göteborgs Hamn.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta vilka veta mer om att skicka till gods via järnväg till och från Göteborgs Hamn, och därmed minska utsläppen i din logistikkedja. 

Antti Laakso

Senior Logistics Development

+46 31 368 76 18

antti.laakso@portgot.se

Claes Sundmark

Vice president Sales and Marketing

+46 31 368 75 62

claes.sundmark@portgot.se

Jacob Minnhagen

Senior Manager Market Development

+46 31 368 76 19

jacob.minnhagen@portgot.se

Ska du hämta eller lämna gods?

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Lager & Logistik

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns spåranslutna och väderskyddade omlastningsterminaler.