RORO-TERMINAL

Lösningar för all sorts gods.

Gothenburg Roro Terminal är Skandinaviens största RoRo/rail terminal. På terminalen hanteras alla typer av enhetsberett rullande gods – trailers, bilar samt även containrar och gods på kassetter. Härifrån erbjuds en oslagbar frekvens till Storbritannien och kontinenten.

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Ska du hämta eller lämna gods?

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Kontaktuppgifter till Gothenburg Roro Terminal.

Om du har frågor gällande gods som fraktas till eller från roro-terminalen i Göteborgs hamn, vänligen kontakta Gothenburg Roro Terminal.

http://www.gotroro.com/
info@gotroro.com
+46 31-650 600

Hitta till Gothenburg RoRo Terminal

Tänk på att du måste göra en besöksföranmälan för att besöka hamnområdet. Du åker in i hamnområdet via Port entry som är en gemensam entré till samtliga godsterminaler.

Läs mer om Port Entry här

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn

2024-04-04

158 kB

Ladda ner

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner