Hamnbolaget – en central del av godsnavet

Göteborgs Hamn AB är ett kommunalt bolag som bedriver en bred verksamhet och har olika affärer. Vi sammanfattar det i fyra punkter för att tydliggöra vår komplexa affär och de roller vi har i olika sammanhang: vara en aktiv landlord, marknadsföra hamnen, hantera anlöp och logistikfastigheter. Vi är en naturlig del av Sveriges logistikkedja. Hamnbolaget äger hamnområdet, upplåter yta till olika aktörer och förvaltar platsen – godsnavet Göteborgs Hamn.

Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen, sköts av Göteborgs Hamn AB:s utsedda partners. För dessa partners utövar Göteborgs Hamn AB strategisk insyn och kontroll.

Vårt uppdrag

På Göteborgs Hamn AB arbetar vi med att underhålla och förvalta infrastruktur, mark och fastigheter utifrån kundernas och samhällets behov. Vi utvecklar hamnen långsiktigt, bygger nytt och jobbar konstant med olika satsningar för att utveckla hamnen. Syftet är att fortsätta bidra positivt till smarta och effektiva transporter för industrins varor. Vi marknadsför godsnavet och driver hamnfrågor på en regional, nationell och internationell arena.

Vi ansvarar för driften av Energihamnen och för att alla fartygsanlöp till hela hamnen ska vara så säkra, effektiva och miljösmarta som möjligt. Vi utövar insyn och strategisk kontroll över operatörerna som vi har utsett för att hantera terminalverksamheten. Arbetet med att utveckla godsnavet, Göteborgs Hamn, är en komplex verksamhet som kräver rätt kompetenser, nytänkande och fokus på hållbara perspektiv.

En del av Göteborgs Stad

Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB är vårt moderbolag och utövar den formella äganderollen över Göteborgs Hamn AB. 

Göteborgs hamns främsta uppdrag är stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Verksamheten ska skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.

Göteborgs Hamn AB är helt självfinansierat. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från ägaren Göteborgs Stad. Intäkterna kommer från kunderna i form av koncessionsavgifter, fartygshamnsavgifter, varuhamnsavgifter samt hyror och arrenden. Bolaget lämnar koncernbidrag till ägaren om det inte medför någon väsentlig begränsning av vår förmåga att göra nödvändiga investeringar eller utföra vårt uppdrag. 

JOBBA HOS OSS

Bli en del av Göteborgs Hamn

Vi kopplar Skandinavien till världen, innovation till hållbarhet, data till logistik och känslor till logik. Om du vill göra skillnad för dig själv och för världen, så vill vi koppla dig till oss.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.

Våra adresser.

Här hittar du våra adressuppgifter. Vårt huvudkontor på Emigrantvägen har öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-16.30.

Postadress:
Göteborgs Hamn AB
403 38 Göteborg

Besöksadress:
Emigrantvägen 2B
414 51 Göteborg

Leveransadress huvudkontor:
Emigrantvägen 2D
414 51 Göteborg

Leveransadress energihamnsverkstaden:
Smörjoljegatan 30
418 34 Göteborg (föravisering krävs)

Fakturaadress:
VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7381035002881
PEPPOL-ID: 0007:5560082553
Org.nr: 556008-2553

Vill du läsa mer om e-faktura, gå in på vår leverantörs hemsida:
Fakturera Göteborgs Stad - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Organisationsnummer
556008-2553

Glöm inte att märka fakturan med rätt referensnummer.