Vårt uppdrag

Göteborgs Hamn AB:s främsta uppdrag är att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapar vi förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

En stor uppgift för oss på Göteborgs Hamn AB är att underhålla mark, kajer och annan infrastruktur i hamnen, samt bygga nytt i takt med att hamnen utvecklas. Vi ansvarar också för att fartygsanlöpen ska vara så säkra, effektiva och miljökloka som möjligt. Att berätta om möjligheterna i Göteborgs hamn – och därigenom få fler import- och exportföretag att använda vårt världsomspännande linjeutbud – är ytterligare en uppgift för oss på hamnbolaget.

Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen, sköts av specialiserade terminaloperatörer. Information om och kontaktuppgifter till våra terminaloperatörer hittar du under menyvalet Terminaler och tjänster.

En del av Göteborgs Stad

Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB är vårt moderbolag och utövar den formella äganderollen över Göteborgs Hamn AB. 

Göteborgs hamns främsta uppdrag är stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Verksamheten ska skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.

Helt självfinansierat

Göteborgs Hamn AB är helt självfinansierat. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från ägaren Göteborgs Stad. Intäkterna kommer från kunderna i form av koncessionsavgifter, fartygshamnsavgifter, varuhamnsavgifter samt hyror och arrenden. Bolaget lämnar koncernbidrag till ägaren om det inte medför någon väsentlig begränsning av vår förmåga att göra nödvändiga investeringar eller utföra vårt uppdrag. 

JOBBA HOS OSS

Bli en del av Göteborgs Hamn

Vi kopplar Skandinavien till världen, innovation till hållbarhet, data till logistik och känslor till logik. Om du vill göra skillnad för dig själv och för världen, så vill vi koppla dig till oss.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.

Våra adresser.

Här hittar du våra adressuppgifter. Vårt huvudkontor på Emigrantvägen har öppettider
måndag-fredag klockan 08.00-16.30.

Postadress:
Göteborgs Hamn AB
403 38 Göteborg

Besöksadress:
Emigrantvägen 2B
414 51 Göteborg

Leveransadress huvudkontor:
Emigrantvägen 2D
414 51 Göteborg

Leveransadress energihamnsverkstaden:
Smörjoljegatan 30
418 34 Göteborg (föravisering krävs)

Fakturaadress:
VAN-operatör: Visma Proceedo
GLN nr: 7381035002881
PEPPOL-ID: 0007:5560082553
Org.nr: 556008-2553

Vill du läsa mer om e-faktura, gå in på vår leverantörs hemsida:
Fakturera Göteborgs Stad - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Organisationsnummer
556008-2553

Glöm inte att märka fakturan med rätt referensnummer.