Storskalig koldioxidhubb i Göteborgs Hamn.

I Göteborg har projekt CinfraCap pågått under två år och i november 2022 avslutades fas 2 med att en fördjupad förstudie presenterades. Nu pågår arbetet för fullt för att formera nästa fas och fortsatt arbeta för att skapa en storskalig hubb för flytande koldioxid, som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik.

Vi vill hjälpa tidiga aktörer i Sverige med en kostnadseffektiv och ny logistikedja för infångad koldioxidFör att lyckas med detta krävs god samverkan med partners samt aktörer inom hela den nya värdekedjan. Fokus är att arbeta fram en lösning som är attraktiv för kunder samt säkerställa att infrastrukturägarna driver storskalighet.

För att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Här undersöker vi tillsammans med partners möjligheten attmellanlagra och transportera initialt cirka 4 miljoner ton infångad koldioxid per år, inklusive ett tredjepartstillträde. Detta gäller från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats. ​Grundtanken är att kunna investera i ett infrastruktursystem som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja och på så sätt öka volymerna av infångad koldioxid. Vi vill att denna storskaliga CO2 hubb ska vara öppen för alla.

Projektet CinfraCap - samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn, Preem, St1, Renova, Nordion Energi samt Göteborg Energi - startades upp hösten 2020 och en förstudie för fas 1 arbetades fram och presenterades i maj 2021. Läs CinfraCap fas 1 förstudie i sin helhet här. 

Fas 2 avslutades november 2022, där arbetet med ny fördjupad förstudie gav för slag på hur en teknisk design kan se ut och även ett förslag på en fungerande affärsmodell. Läs CinfraCap fas 2 förstudie i sin helhet här.

4 miljoner ton

quick facts icon

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

quick facts icon

4 miljoner ton

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

0%

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

0%

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

  1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
  2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
  3. CO2 hubbens mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
  4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
  5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
  6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.
Illustration för koldioxidhubben

Fullskalig lösning.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. Både IPCC och EU har identifierat koldioxidinfångning som helt nödvändig för att nå klimatmålen. Här bidrar storskalig CO2 hubb genom att göra det möjligt att transportera koldioxiden kostnads- och klimateffektivt till slutförvar. Detta är ingen småskalig testanläggning utan en fullskalig lösning som kommer göra skillnad på riktigt.

Val av plats.

Göteborg som plats är optimal. Utgångspunkt är Skandinaviens största hamn med väl utvecklad anslutande järnväg där också flera punktkällor för koldioxidutsläpp som kan fångas in ligger, allt från de stora raffinaderierna till avfallsförbränning. Det gör satsningen både klimatsmart och ekonomiskt hållbar. 

Tredjepartstillträde.

Med partners vill vi ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt som kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs.