Storskalig koldioxidhubb i Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn tillsammans med partners har som målsättning att skapa en storskalig CO2-hubb med tillträde för tredje partsvolymer. Målet är att hjälpa tidiga aktörer i Sverige med en kostnadseffektiv mellanlagringslösning och bidra till att skapa en ny logistikkedja för infångad koldioxid. För att lyckas med detta är ett gott samarbete med partners och aktörer inom den nya värdekedjan avgörande. Fokus är att utveckla en attraktiv lösning för kunder samt att säkerställa att infrastrukturägarna driver storskalighet.

Ett samarbetsprojekt med partners inleddes 2020. I november 2022 avslutades fas 2 vilket var en fördjupad förstudie. Nu pågår arbetet med att forma nästa fas och fortsätta arbetet för att skapa en storskalig hubb för flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik).

För att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar dit, vilket vi gör genom samarbete. Här undersöker vi möjligheten att tillsammans med partners lagra och transportera inledningsvis cirka 4 miljoner ton infångad koldioxid per år, inklusive tredjepartsåtkomst. Detta gäller från anläggning till kaj. För att kunna göra detta krävs en fungerande infrastruktur på plats. Den grundläggande idén är att kunna investera i ett infrastruktursystem som även skall vara möjligt för fler aktörer att använda och därigenom öka volymerna av infångad koldioxid och reducera kostnaderna. Vi vill att denna storskaliga CO2-hubb ska vara öppen för alla.

 

4 miljoner ton

quick facts icon

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

quick facts icon

4 miljoner ton

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

0%

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

0%

Så mycket flytande koldioxid kommer kunna transporteras.

  1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
  2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
  3. CO2 hubbens mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
  4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
  5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
  6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.
Illustration för koldioxidhubben

Fullskalig lösning.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. Både IPCC och EU har identifierat koldioxidinfångning som helt nödvändig för att nå klimatmålen. Här bidrar storskalig CO2 hubb genom att göra det möjligt att transportera koldioxiden kostnads- och klimateffektivt till slutförvar. Detta är ingen småskalig testanläggning utan en fullskalig lösning som kommer göra skillnad på riktigt.

Val av plats.

Göteborg som plats är optimal   då det har nära access till Nordsjön där flera permanenta lagringsplatser kommer vara lokaliserade. Utgångspunkt är Skandinaviens största hamn med väl utvecklad anslutande järnväg där också flera punktkällor för koldioxidutsläpp som kan fångas in ligger, allt från de stora raffinaderierna till avfallsförbränning. Det gör satsningen både klimatsmart och ekonomiskt hållbar. 

Tredjepartstillträde.

Med partners vill vi ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala som är öppen för alla. Samtidigt som kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs.