Inlands- och kustsjöfart.

Även på korta sträckor inom Skandinavien kan sjöfart vara ett bra och konkurrenskraftigt transportsätt. Göteborgs Hamn har infört incitament för att premiera en ökad närsjöfart. Inlands- och kustsjöfarten till och från Göteborgs Hamn fraktar idag främst energi- och flytande bulk, men tack vare nya regler kan även fler produkter bli aktuella framöver.

Göteborgs Hamn ligger längst ut i Göta Älvs mynning. Både Göta Älv och Sveriges största sjö Vänern omfattas av EU:s regelverk för inlandssjöfart. Reglerna innebär att enklare typer av fartyg med lägre bemanningskrav är tillåtna – vilket i sin tur kan bidra till att sänka kostnaderna.

25% rabatt för inlandssjöfarten.

För att premiera en ökad inlandssjöfart har Göteborgs Hamn infört en rabatt i hamntaxan. Rabatten gäller fartyg som är klassade enligt Inland Waterway-standarden och trafikerar området Göteborg–Vänern. Dessa fartyg erhåller hela 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

Download icon
Hamntaxa 2023

2023-05-08

9,8 MB

Ladda ner