Inlands- och kustsjöfart.

Även på korta sträckor inom Skandinavien kan sjöfart vara ett bra och konkurrenskraftigt transportsätt. Göteborgs Hamn har infört incitament för att premiera en ökad närsjöfart. Inlands- och kustsjöfarten till och från Göteborgs Hamn fraktar idag främst energi- och flytande bulk, men tack vare nya regler kan även fler produkter bli aktuella framöver.

Göteborgs Hamn ligger längst ut i Göta Älvs mynning. Både Göta Älv och Sveriges största sjö Vänern omfattas av EU:s regelverk för inlandssjöfart. Reglerna innebär att enklare typer av fartyg med lägre bemanningskrav är tillåtna – vilket i sin tur kan bidra till att sänka kostnaderna.

25% rabatt för inlandssjöfarten.

För att premiera en ökad inlandssjöfart har Göteborgs Hamn infört en rabatt i hamntaxan. Rabatten gäller fartyg som är klassade enligt Inland Waterway-standarden och trafikerar området Göteborg–Vänern. Dessa fartyg erhåller hela 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamntaxa 2024

Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2024 är nu tillgänglig. Här hittar du avgifter och rabatter som kommer att gälla för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn.