PORT ENTRY

Port Entry - hamnens gemensamma entré.

Port entry är en gemensam entré till hamnområdet. En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförerna och ger en tydlig väg in till hamnen för bättre mottangande och ett effektivt trafikflöde. 

För att underlätta för lastbilschaufförerna finns dessutom nedfrästa platsdetektorer på de 29 lastbilsparkeringarna för ett parkeringsledningssystem samt en skylt som visar åt vilket håll chaufförerna ska köra för att hitta en ledig plats. 

Ska du besöka hamnområdet?

För att besöka hamnområdet måste du göra en besöksföranmälan. Bland våra E-tjänster hittar du länkar till vårt system för besöksföranmälan samt ansökningsblankett för att få tillgång till systemet.

Säkerhet är en prioriterad fråga för Göteborgs Hamn AB. Hamnen är en viktig del av Sveriges transport- och logistiksystem och omfattas av EU:s hamnskyddsregler. Läs mer om hamnens säkerhetsarbete här. 

Besöksföranmälan till Port Entry.

Förboka besök här. Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan hittar du här.

Besöksföranmälan Port 1.

Tänk på att det är förbjudet att fotografera och röka i hela Energihamnen. I Energihamnen gäller hastighetsgräns på 40 km/h. Föranmäl besök till Port 1.

Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten.

Port Entry

Ytterhamnsvägen 1, Göteborg

+46 31 368 75 65

portentry@portgot.se

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortansökan Energihamnen

2022-11-06

134 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan personkort, torrlasthamnar

2022-07-10

138 kB

Ladda ner

Download icon
Allmänna hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

PORT SECURITY

Göteborgs Hamn är skyddsobjektklassat.

Göteborgs Hamn med alla terminaler är klassade som skyddsobjekt och omfattas av lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och skyddslagen. De är även  klassade som sjöfartsskyddsanläggningar. Sjöfartsskydd är ett samlat begrepp för de åtgärder som beslutats för att skydda sjöfarten mot olika former av yttre hot. Det innebär höga krav på säkerheten, till exempel tillträdeskontroller samt foto- och filmförbud.

Terminalerna ingår i EU:s hamnskyddslag som har tillkommit för att tillse att EU-kritiska hamnar ska kunna hållas öppna även i de högre skyddsnivåerna. Göteborgs Hamn omfattas också av säkerhetsskyddslagen om Sveriges säkerhet och Sveriges funktionalitet.

E-tjänster.

Här hittar du våra e-tjänster, blanketter för tillståndsansökningar och ansökan om tillträde till hamnområdet, med mera.

Regler och tillstånd.

Här hittar du dokument som reglerar verksamhet i Göteborgs hamnområde.