PORT ENTRY

Port Entry - hamnens gemensamma entré.

Port entry är en gemensam entré till hamnområdet. En gemensam ID-kontroll för samtliga godsterminaler underlättar för chaufförerna och ger en tydlig väg in till hamnen för bättre mottangande och ett effektivt trafikflöde. 

För att underlätta för lastbilschaufförerna finns dessutom nedfrästa platsdetektorer på de 29 lastbilsparkeringarna för ett parkeringsledningssystem samt en skylt som visar åt vilket håll chaufförerna ska köra för att hitta en ledig plats. 

Ska du besöka hamnområdet?

För att besöka hamnområdet måste du göra en besöksföranmälan. Bland våra E-tjänster hittar du länkar till vårt system för besöksföranmälan samt ansökningsblankett för att få tillgång till systemet.

Säkerhet är en prioriterad fråga för Göteborgs Hamn AB. Hamnen är en viktig del av Sveriges transport- och logistiksystem och omfattas av EU:s hamnskyddsregler. Läs mer om hamnens säkerhetsarbete här. 

Besöksföranmälan.

Förboka besök till Port Entry här. Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan hittar du här.

Besökföranmälan Port 1. Tänk på att det är förbjudet att fotografera och röka i hela Energihamnen. I Energihamnen gäller hastighetsgräns på 40 km/h. Föranmäl besök till Port 1.

350 kW

quick facts icon

Vid Port Entry finns fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW.

quick facts icon

350 kW

Vid Port Entry finns fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW.

0%

Vid Port Entry finns fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW.

0%

Vid Port Entry finns fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW.

En Volvolastbil vid en av de fyra laddplatserna i Port Entry.
En Volvolastbil vid en av de fyra laddplatserna i Port Entry. Bild: Göteborg Energi.

Laddinfrastruktur för Ellastbilar vid Port Entry.

Vid den gemensamma entrén till Göteborgs Hamn finns en toppmodern laddinfrastruktur för tunga lastbilar. Här finns fyra laddplatser tillgängliga, var och en med en kapacitet upp till 350 kW. Laddstationerna är strategiskt placerade för att möta behoven för lastbilar som passerar dagligen, och de spelar en viktig roll i hamnens övergripande mål att minska växthusgasutsläppen.

Dessa laddstationer är öppna för allmänheten och välkomnar alla laddningsbara fordon, särskilt anpassade för tunga lastbilar. Genom att erbjuda en tillgänglig och effektiv laddinfrastruktur strävar hamnen efter att främja övergången till mer hållbara transportalternativ.

Göteborg Energi och Göteborgs Hamn i Samarbete.

Laddstationerna togs fram i ett samarbete mellan Göteborgs Energi och Göteborgs Hamn. Denna partnerskap syftar till att skapa effektiva och hållbara lösningar för transportsektorn och stödja hamnens övergripande mål.

Satsningen på laddinfrastruktur är en del av Göteborgs Hamns långsiktiga vision för att skapa en miljövänlig och hållbar hamnmiljö. Genom att erbjuda moderna och effektiva laddmöjligheter stöder hamnen den pågående utvecklingen inom elektrifierad godstransport och främjar övergången till hållbara energialternativ.

Port Entry

Ytterhamnsvägen 1, Göteborg

+46 31 368 75 65

portentry@portgot.se

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortansökan Energihamnen

2022-11-06

134 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan personkort, torrlasthamnar

2022-07-10

138 kB

Ladda ner

Download icon
Allmänna hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

PORT SECURITY

Göteborgs Hamn är skyddsobjektklassat

Göteborgs Hamn med alla terminaler är klassade som skyddsobjekt och omfattas av lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och skyddslagen. De är även  klassade som sjöfartsskyddsanläggningar. Sjöfartsskydd är ett samlat begrepp för de åtgärder som beslutats för att skydda sjöfarten mot olika former av yttre hot. Det innebär höga krav på säkerheten, till exempel tillträdeskontroller samt foto- och filmförbud.

Terminalerna ingår i EU:s hamnskyddslag som har tillkommit för att tillse att EU-kritiska hamnar ska kunna hållas öppna även i de högre skyddsnivåerna. Göteborgs Hamn omfattas också av säkerhetsskyddslagen om Sveriges säkerhet och Sveriges funktionalitet.