Vi har digitaliserat anlöpet

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att uppnå våra mest akuta målsättningar att göra transportlogistiken mera ekologiskt hållbar och effektiv. All den innovationskraft och satsning på digitalisering vi gör syftar till att skapa framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. En modern hamn där människor, teknik och information knyts samman. Göteborgs Hamn AB har en central roll i godsnavet som en neutral garant för integritet när det kommer till kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Med Digital Port Call har vi nu fått ett effektivare och säkrare anlöp samtidigt som vi ser stora bränslebesparingar. Dessutom minskar vi vårt CO2e-utsläpp. Och det känns riktigt bra.

CLAES MÖLLER, CEO TÄRNTANK SHIP MANAGEMENT

 

Alla kontakter samlade i en tjänst

Nu digitaliserar vi anlöpet till Göteborgs Hamn, så att alla de kontakterna samlas i en enda tjänst.  Ett fartygs hela hamnanlöp, från öppet hav in till lossning vid kaj och ut till sjöss igen, involverar ett 20-tal olika kontakter som ska samordnas för att få en samlad lägesbild. Det blir mycket kommunikation – många telefonsamtal, bläddrande i pärmar, sökningar på webben och inte minst en viss risk för missförstånd. 

Digital Port Call ser till att relevant information är tillgänglig omedelbart, så det blir enklare att fatta beslut. Det ökar förutsägbarheten och säkerheten. Långt innan avgång, upp till 36 timmar, vet alla – från kapten och lots till båtsmän och kranförare – var och när fartyget behöver något.  

Digital Port Call effektiviserar anlöpet

Tack vare den digitala kommunikationen kring anlöpet kan kaptenen anpassa farten för att slippa ankra i väntan på kajplats. Det innebär lägre bränsleåtgång och transporter med lägre klimatpåverkan. Väl vid kaj är allt synkat och förberett för bästa möjliga service eftersom alla parter redan vet vad som ska göras. Godset hanteras effektivare och går snabbare vidare mot kund, på samma gång reduceras fartygets tid vid kaj. Projektet är delfinansierat av Klimatklivet.

DIGITAL PUBLIKATION

Digital Port Call

Föreställ dig att alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. Det är Digital Port Call. Du får effektiva, säkrare anlöp och transporter med minskad klimatpåverkan. Klicka på knappen nedan för mer information.

Gabriella Ståhle

Operational Planner

+46 73 666 25 03

gabriella.stahle@portgot.se

Download icon
Broschyr för Just-In-Time

2024-05-28

177 kB

Ladda ner

Få mer information om Just-in-Time, en Digital Port Call-tjänst.

6000

quick facts icon

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

quick facts icon

6000

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

0%

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.

0%

Göteborgs Hamn hanterar omkring 6000 fartygsanlöp varje år.