GÖTEBORGS HAMN

Riktlinjer för säkerhet och reglering i Hamnområdet

Av säkerhetsskäl finns det ett antal dokument som reglerar aktiviteter inom Göteborgs Hamns. All verksamhet i hamnområdet, både på land och ombord på fartyget, måste utföras i enlighet med gällande lagar och regler.

I grunden ligger Hamnordningen för Göteborg efter beslut av Kommunfullmäktige och Länsstyrelsen. Utöver Hamnordningen finns fler styrande dokument fastställda av Hamnmyndigheten. Kontakta Port Control vid oklarheter kring regler och rekommendationer.

Download icon
Allmänna hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Övergripande regler och tillämpningsområde för verksamhet i Göteborgs Hamn.

Download icon
Driftsföreskrifter för Energihamnen

2021-10-18

1,6 MB

Ladda ner

Driftföreskrifter för Energihamnen i Göteborg.

Download icon
Säkerhetsregler för entreprenörer

2024-03-18

572 kB

Ladda ner

Göteborgs Hamn AB:s säkerhetsregler för entreprenörer.

Download icon
LNG Operating Regulations Including LNG Bunkering

2018-09-25

3,4 MB

Ladda ner

Regler för hantering och bunkring av LNG-produkter i Göteborgs Hamn.

Download icon
Methanol bunker operating regulations

2023-01-22

1,4 MB

Ladda ner

Regler för hantering och bunkring av metanol i Göteborgs Hamn.

Download icon
Ship to Ship Transfer, Göteborgs Hamn

2016-01-09

3,7 MB

Ladda ner

Detta dokument syftar till att säkerställa att alla Ship-to-Ship överföringar genomförs enligt gällande regelverk på ett säkert och effektivt sätt.

Download icon
Hamnordning

2016-01-07

625 kB

Ladda ner

Hamnordning för Göteborg.

BLANKETTER

Download icon
Journal för säkerhetsvakt

2020-09-14

75 kB

Ladda ner

Journal för säkerhetsvakter i Göteborgs Hamn.

Download icon
Cargo Handling Plan

2023-09-27

546 kB

Ladda ner

Blankett för godshantering i Göteborgs Hamn.

KONTAKT

Port Control

Port Control är bemannat dygnet runt och besvarar frågor om anlöp, fartygsanmälningar, regler och tillstånd samt övriga frågor efter kontorstid.