GÖTEBORGS HAMN

Tillstånd och regelverk.

Det finns en rad dokument som reglerar verksamhet i hamnområdet i Göteborg.

I grunden ligger Hamnordningen för Göteborg efter beslut av Kommunfullmäktige och Länsstyrelsen 1995-05-01. Utöver Hamnordningen finns fler styrande dokument fastställda av Hamnmyndigheten. Kontakta Port Control vid oklarheter kring regler och rekommendationer.

Port Control

Port Control är bemannat dygnet runt och besvarar frågor om bland annat anlöp och fartygsanmälningar.

Download icon
Allmänna hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner

Download icon
Hamnordning

2016-01-07

625 kB

Ladda ner

Download icon
Ship to Ship Transfer, Göteborgs Hamn

2016-01-09

3,7 MB

Ladda ner

Download icon
Driftsföreskrifter för Energihamnen

2021-10-18

10,4 MB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations Including LNG Bunkering

2018-09-25

3,4 MB

Ladda ner

Download icon
Methanol bunker operating regulations

2023-01-22

1,4 MB

Ladda ner

Download icon
Jetty Operator report

2020-09-14

75 kB

Ladda ner

Download icon
Pipeline Operator report

2020-09-14

74 kB

Ladda ner

Download icon
Cargo Handling Plan

2023-09-27

546 kB

Ladda ner