Digital Port Call

Vi digitaliserar våra anlöp, samlar all kommunikation i en tjänst och sparar tid, miljö och pengar.

Port Optimizer™
Track & Trace

Systemet som ger dig koll på ditt gods genom hela transportkedjan, med information i realtid.

Vi vill förena teknik och miljöansvar för framtidens transport

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att uppnå våra mest akuta målsättningar att göra transportlogistiken mera ekologiskt hållbar och effektiv. All den innovationskraft och satsning på digitalisering som Göteborgs Hamn gör syftar till att skapa framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. En modern hamn där människor, teknik och information knyts samman. Göteborgs Hamn AB har en central roll i godsnavet som en neutral garant för integritet när det kommer till kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Göteborgs Hamn ska vara en digital globalt integrerad hamn. Ett centrum för innovation och tekniska lösningar. Vi vill att fler aktörer ska nyttja Göteborgs Hamn som en katalysator för utveckling av smarta och hållbara logistikflöden. Därför driver vi nu ett antal stora projekt där Göteborgs Hamn ligger i framkant när det gäller användandet av nya tekniska möjligheter. Vi utvecklar digitaliserade anlöp för att kostnads- och tidseffektivisera och samtidigt skapa mindre miljöpåverkan. Likaså spårbar godshantering där det går att följa godset från fabrik till butik, i realtid. Den primära satsningen handlar om utvecklingen av ett nytt digitalt system där alla delar ovan hänger ihop - som ett ekosystem av digitala tjänster byggd på en enda källa. Göteborgs Hamn ska erbjuda en säker och neutral plattform, där insamlade data enbart når de som ska ha tillgång till den.

NYHET

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Göteborgs Hamn AB är med som partner i en ny innovationsplattform som ska knyta hamnen närmare både den lokala och globala techindustrin. 

Digitaliserad hamn - våra projekt

Digitaliserad hamn är all den innovationskraft och satsning på digitalisering som Göteborgs Hamn gör för att skapa framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. En modern hamn där människor, teknik och information knyts samman. Göteborgs Hamn AB har en central roll i godsnavet som en neutral garant för integritet när det kommer till kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Digitaliserad hamn är uppdelad i två etapper

  1. Följ godset: Här ligger fokus på att stödja transportkedjan i sin helhet. Detta genom att erbjuda så kallad Track and trace - ett system där kunder kan följa sitt gods position, från avresa till ankomst. I detta första skede fokuserar vi på godsets väg från hamnterminal, via järnväg, till inlandsterminal och slutligen till varuägaren, och allt i realtid. Lansering skedde under hösten 2021.

  2. Effektivt fartygsanlöp - I den andra etappen av Digitaliserad hamn arbetar vi med att skapa en så effektiv anlöpsprocess som möjligt. För att ett fartygsanlöp ska fungera optimalt samarbetar många aktörer och har tät dialog. Digitalisering erbjuder nya möjligheter att dela, visa och förutse status kring fartygsanlöpen, vilket ska stärka och höja precisionen. Det första steget tar vi efter sommaren genom lansering av det digitala kajplaneringsverktyget Allberth. Detta ska ge oss förutsättningarna vi behöver för att skapa  ”Just in Time Arrival” (JIT), ett komplett verktyg där alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. JIT kommer sedan att ge oss mer hållbara, effektiva och säkrare anlöp och transporter.
Hållbar utveckling

Hållbarhetsperspektivet finns med i samtliga initiativ för en mer digitaliserad hamn. Digitalt utbyte av information och effektiviseringen som det kan innebära kan förhoppningsvis bidra till minskad miljöpåverkan. Det handlar till exempel om lägre klimatpåverkan från fartygsanlöp, när anlöpsprocessen blir mer effektiv.

Joseph Sandwing

Head of Digital Business Transformation

+46 31 368 77 09

joseph.sandwing@portgot.se

Download icon
Port Optimizer Track&Trace broschyr.

2021-10-05

3,7 MB

Ladda ner