Vadhav i Torsviken

Göteborgs Hamn har tillsammans med bland annat Trafikverket och de ornitologiska föreningarna i området byggt en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde detta tillstånd. Sedan dess har Göteborgs Hamn arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

Ren lera från byggnation av tunnel

Göteborgs Hamn har sedan 2009 arbetat med att täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv. Innan vadhavet kunde anläggas behövde platsen förstärkas och mudderplatsen täckas över med rent material. Lera från bygget av Marieholmstunneln inne i Göteborg användes som skyddsbarriär över den förorenade marken. Under 2018–2021 byggdes vallar, öar, inlopp och utloppsystemet för själva vadhavet. Bassängen fylldes med vatten under senvåren 2021.

Fakta mudderupplag

Området är cirka 16,6 hektar stort, där ytan ligger cirka 2,5 meter över havet och botten på upplaget ligger 3–4 meter under havsytan. Under åren har cirka 1,3 miljoner kubikmeter muddermassor lagts upp på platsen. Mudderupplaget har nu sluttäckts med 0,5–1 meter rena massor.

Fakta vadhav

Vadhavet är cirka 7 hektar. Bassängen innehåller tre öar. Vattnet i bassängen kommer att variera med årstiderna, från som lägst 20 cm till som högst 50 cm. Botten på bassängen ligger 3,5 meter över havsytan. Vallarna och öarna är en meter höga räknat från bassängens botten. Slänterna i bassängen har en lutning på omkring 6 grader.

Upplev det rika naturlivet

Vadhavet ligger i anslutning till det skyddade fågelområdet Torsviken. Promenadstig finns runt hela området. Stigen har anlagts i samarbete med Park- och naturförvaltningen och Västra Hisingen. Göteborgs Hamn hoppas kunna erbjuda våra grannar ett rikt natur och friluftsliv i Torsviken.

— Vadhavet kommer att gynna en grupp skyddsvärda arter som nu får en ny näringsrik biotop, och vi har redan sett att mängder av vadare har kommit till området. I fågelskådarkretsar är det många som förvånats över att de svarat så här snabbt på åtgärderna, säger Kåre Ström på Göteborgs Ornitologiska Förenings Torslandakommitté i ett pressmeddelande.

Allmänheten som är välkommmen att vandra på promenadstigen som anlagts uppmanas att visa hänsyn till djur- och fågellivet. Vadhavet är anlagt strax väster om Risholmen. Du hittar hit genom de två entréerna väster om cirkulationsplatsen vid Amhult samt från väg 155, norr om området. 

Har man tur kanske man kan se en Silkesäger ta sig ett dopp i vadhavet för fåglar som anlagts av Göteborgs Hamn. Foto: Rune Blomgren