Lager- och logistiktjänster

I Göteborgs Hamn finns ett rikt utbud av lager- och logistiktjänster. Här förbereds ditt gods inför sjötransporten på bästa sätt, till exempel genom att stuffas i containrar eller byta lastbärare. Kommer godset in via Göteborgs Hamn finns flera importlager till ditt förfogande. Det finns även omlastningsterminaler för till exempel break bulk, skogsprodukter, stål och importvaror. Många av dem är spåranslutna.

NYHET

Sveriges bästa logistikläge

Göteborgsregionen toppar listan i branschtidningen Intelligent Logistiks årliga ranking av Sveriges bästa logistiklägen för 23:e gången. 

2 Miljoner kvm

quick facts icon

I Göteborgs Hamn finns 2 miljoner kvadrameter lageryta i direkt anslutning till Skandinaviens bredaste linjeutbud.

quick facts icon

2 Miljoner kvm

I Göteborgs Hamn finns 2 miljoner kvadrameter lageryta i direkt anslutning till Skandinaviens bredaste linjeutbud.

0%

I Göteborgs Hamn finns 2 miljoner kvadrameter lageryta i direkt anslutning till Skandinaviens bredaste linjeutbud.

0%

I Göteborgs Hamn finns 2 miljoner kvadrameter lageryta i direkt anslutning till Skandinaviens bredaste linjeutbud.

Logistic Hub Scandinavia

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge i över 20 år. En avgörande faktor bakom detta är Göteborgs Hamn med vårt unika geografiska läge. Men det finns fler orsaker och fler aktörer som ligger bakom den obestridda framgången, en av dessa är Logistic Hub Scandinavia.

Logistic Hub Scandinavia är ett unikt, gränsöverskridande samarbete mellan Business Region Göteborg, Swedavia Airport Landvetter och Göteborgs Hamn för att stärka regionens position som ledande logistikläge. Detta skall uppnås genom att attrahera logistiketableringar samt nya flyg- och fartygslinjer. Aktörerna samverkar för att stärka Göteborgs roll som transportnav och logistiskt centrum för Skandinavien och norra Europa.

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och direktlinjer för godståg, så kallade tågpendlar, ger företag i Norge och Sverige möjlighet till klimatvänliga transporter till och från Göteborg Hamn. Godskedjan stärks av Landvetter flygplats som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan. Buisness Region Göteborg har en central roll i utvecklingen av logistikcentrumet i Skandinavien och erbjuder både avancerade och kostnadsfria tjänster inom investering och etablering i regionen. 

Bäst logistikläge i över 20 år

Göteborgsregionen toppar listan när branschtidningen Intelligent Logistik årligen rankar Sveriges bästa logistiklägen. Som Sveriges största godsnav spelar Göteborgs hamn en avgörande roll i utmärkelsen enligt juryn, som konstaterar att hamnens infrastruktur, investeringsprogram och växande godsvolymer utgör en god grund för framtida tillväxt i regionen.

Tillgång på logistikytor är avgörande för en logistikregions funktionalitet, och därav ett viktigt bedömningskriterium i utnämningen av Sveriges bästa logistikläge. Tillväxten på logistikytor har varit exceptionellt stor de senaste åren, konstaterar Intelligent Logistik, och det senaste året har ytterligare ny mark för logistiketableringar tillkommit – både i hamnnära områden på Hisingen, såväl som längre ut i regionen i exempelvis Landvetter och i Borås.

PROJEKT

Halvorsäng - ett guldläge för effektiv logistik

I attraktiva läge Halvorsäng växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med ytterligare storskaliga logistikanläggningar på hamnens mark i Halvorsäng.