GODSSLAG

Sveriges Skogshamn

I 400 år har svensk skog lämnat kajerna i Göteborg för vidare export ut i världen. Papper i alla dess former, virke och massa. Målet är att kunna erbjuda svensk skogs- och pappersindustri den bästa och mest hållbara lösningen för en fortsatt framgångsrik svensk export.

Vi har gjort en rad satsningar de senaste åren för att vara fullt rustade att ta hand om alla typer av skogsprodukter. Det handlar om helt nya dedikerade skogsterminaler, nya tåglösningar och inte minst ett nytt och tätare samarbete mellan Göteborgs Hamn AB, rederier och andra viktiga aktörer i anslutning till hamnområdet. 

Vi vet att du som arbetar inom skogsindustrin ställer höga krav på dina transporter. Därför har vi gjort vårt yttersta för att anpassa våra tjänster därefter. Målet har varit att förenkla, och vi hoppas du kommer att uppskatta resultatet.

Hela världen varje dag

Vi erbjuder hela världen varje dag. Genom att samla dina exportvolymer här får du en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning som hjälper dig att växa in i framtiden. Och det är precis det som är meningen med vår satsning på Sveriges största skogshamn.

70 tåg till och från hamnen varje dag

Våra dagliga järnvägspendlar förbinder Göteborgs Hamn med 26 orter runt om i Sverige och används redan av många företag inom skogsindustrin. Containerpendlarna är bara en del av hamnens totala tågerbjudande. För dig som hellre vill använda konventionella godsvagnar finns även nya tåglösningar på plats.

Omlastningsmöjligheter

I Göteborgs Hamn finns flera dedikerade och väderskyddade terminaler för snabb omlastning av papper och pappersmassa. På senare tid har de kompletterats med terminaler för sågade trävaror. Det innebär att du själv kan bestämma på vilket sätt du vill transportera godset till hamnen: containertåg eller konventionella godsvagnar, lastbil eller trailertåg. Alla möjligheter finns.

Du skickar, vi sorterar 

Har du export till flera olika marknader? Kanske en kombination av Europa och andra världsdelar? Vi sorterar dina exportprodukter här. Så skicka ditt gods till Göteborg på det sätt som passar just dig. Väl på plats sköter vi omlastningen till rätt lastbärare. Vår goda tillgång på tomma enheter och vårt unika linjeutbud med hög frekvens innebär att ditt gods kommer iväg snabbt. Det betyder i sin tur att du sparar både tid och pengar genom minskad lagerhållning.

Sveaterminalen

Väderskyddad och spåransluten omlastningserminal placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler.

Arken kombiterminal

Ett 65 000 kvm stort terminalområde för omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen.

PROJEKT

Halvorsäng - ett guldläge för effektiv logistik

I detta attraktiva läge i direkt anslutning till Skandinaviens hamn växer nu Port of Gothenburg Logistics Park med storskaliga logistikanläggningar på hamnens mark i Halvorsäng. En ny, modern logistikpark med hållbarhetstänk och bra tillfartsvägar i direkt anslutning till Göteborgs Hamn.