Göteborgs hamn tilldelas prestigefyllt miljöpris

Det internationella miljöpriset Energy Globe Award har gått till Göteborgs hamn för utvecklingen av järnvägsnätverk Railport Scandinavia. Ett arbete som ger en årlig koldioxidreduktion på 60 000 ton.

– Det är en långsiktig och högprioriterad satsning som vi jobbat målmedvetet med i över 20 år nu. Det är jätteroligt att arbetet uppmärksammas, även om det viktigaste kvittot är att systemet fortsätter växa i ökande takt, säger Antti Laakso, Senior Logistics Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

Railport Scandinavia är Göteborgs hamns järnvägsnätverk som idag kopplar ihop Göteborgs hamn med 30 inlandsterminaler på orter runt om i Sverige och Norge via 80 avgångar varje vecka.

Under 2021 tog 458 000 containrar (TEU*) tåget mellan Göteborgs hamn och någon av de anslutna inlandsterminalerna, vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2020. I Göteborg hanteras majoriteten av containervolymerna i containerterminalen som driftas av APM Terminals. Under 2022 har ytterligare tågpendlar introducerats samtidigt som det befintliga systemet ökat i volym och fått tätare avgångar. Totalt ligger Railport Scandinavias tillväxttakt på 13 procent så här långt i år.

Kundnytta ger klimatnytta

Framgångsreceptet är enligt Edvard Molitor att hela tiden jobba aktivt med att skapa konkurrenskraft i systemet som ska vara pålitligt och kostnadseffektivt, ha stor kapacitet och hög frekvens till många destinationer och driftas av kompetenta tåg- och terminaloperatörer.

– Vi ser att ju större attraktionskraft Railport Scandinavia har för våra kunder, desto större blir överflyttningstakten av gods från väg till järnväg. Det i sin tur leder till ytterligare reduktion av koldioxidutsläpp, säger Antti Laakso.

I det långa perspektivet har andelen järnvägsburen containertrafik ökat från 20 till 60 procent sedan Railport Scandinavia-satsningen drogs i gång för över 20 år sedan. Det är en andel som få andra internationella storhamnar når upp till. Enligt hamnens egna uträkningar reduceras de hamnrelaterade utsläppen med över 60 000 ton koldioxid per år genom den överflytt från väg till järnväg som Railport Scandinavia bidrar till.

Prisutdelningen ägde rum ombord på hamnens inspektionsfartyg MS Hamnen.
Prisutdelningen ägde rum ombord på hamnens inspektionsfartyg MS Hamnen. Dr. Martin Glatz delade ut priset som mottogs av Antti Laakso för hamnens räkning. Bild: Göteborgs Hamn AB.