Avfallshantering i Göteborgs Hamn

Fartyg kan lämna avfall i Göteborgs hamn. Avfallsdeklaration samt beställning av kringtjänster, så som exempelvis sludge, lämnas i samband med fartygsanmälan. Fartygsanmälan ska göras senast 24 timmar innan ankomst. Terminalerna tar emot allt avfall som fartyg har behov av att lämna iland och som har uppkommit under fartygets normala drift i enlighet med ”no-special-fee”-systemet.

Övrigt avfall som uppstått utöver ovanstående, till exempel vid reparationsarbeten, kasserad elektronisk utrustning med mera tas emot till självkostnadspris. Avfallsdeklaration och beställning av kringtjänster ska alltid registreras i Maritime Single Window Reportal senast 24 timmar innan fartygets ankomst. Vid särskilda omständigheter kan Hamnmyndigheten medge kortare anmälningstid.

Hantering av specifika avfallstyper

  • Scrubberanvändning: Sedan september 2020 är Open loop för fartyg med scrubberanläggningar förbjudet inom hamnområdet för att förhindra utsläpp av förorenat vatten. Scrubberanvändning för avgasrening är endast tillåten i closed loop mode.
  • Avlämning av fast avfall: I energihamnarna och i Gothenburg Roro Terminal finns containrar för osorterat brännbart avfall. Vid större avfallsmängder kan en container beställas och ställas fram till fartyget. I APM Terminals Gothenburg tillämpas tidsstyrd avfallshämtning, där fartyget efter anmälan får en tidpunkt för avfallslämning.
  • Grå- och svartvatten: Alla kryssningskajer är utrustade med mottagningsanläggningar för svart- och gråvatten, det vill säga avlopps- och duschvatten.

Maskinrumsavfall och färskvattenleveranser

Göteborgs hamn tar emot maskinrumsavfall, sludge och bilge dygnet runt. Färskvattenleveranser sker från kaj med en slang utrustad med 63 mm SS-koppling och rörböj. Anslutningen ombord sköts av fartygets besättning, och fartygets egen slang ska användas.

DIGITAL PUBLIKATION

Hamntaxa 2024

Hamntaxan för Göteborgs Hamn 2024 är nu tillgänglig. Här hittar du avgifter och rabatter som kommer att gälla för fartyg som anlöper Göteborgs Hamn.

Regler och tillstånd

Här hittar du dokument som reglerar verksamhet i Göteborgs hamnområde.