Terminaler och terminaloperatörer

Inom Göteborgs Hamn hanteras samtliga godsslag – containers, ro-ro, bulk, skogsprodukter, break-bulk och flytande bulk – 24 timmar om dygnet, varje dag, året runt. Vi har det största utbudet av transport och tjänster av alla Skandinaviens hamnar – energi, container, roro, bil, bulk, passagerare och kryssning.

Göteborgs Hamn AB:s uppdrag är att stärka näringslivet genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hamnen och skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av gods, sköts av specialiserade terminaloperatörer.

Arken kombiterminal

Ett 65 000 kvm stort terminalområde för omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen.

Sveaterminalen

Väderskyddad och spåransluten omlastningserminal placerad i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler.

PORT SECURITY

Göteborgs Hamn är skyddsobjektklassat

Göteborgs Hamn med alla terminaler är klassade som skyddsobjekt och omfattas av lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och skyddslagen. De är även  klassade som sjöfartsskyddsanläggningar. Sjöfartsskydd är ett samlat begrepp för de åtgärder som beslutats för att skydda sjöfarten mot olika former av yttre hot. Det innebär höga krav på säkerheten, till exempel tillträdeskontroller samt foto- och filmförbud.

Terminalerna ingår i EU:s hamnskyddslag som har tillkommit för att tillse att EU-kritiska hamnar ska kunna hållas öppna även i de högre skyddsnivåerna. Göteborgs Hamn omfattas också av säkerhetsskyddslagen om Sveriges säkerhet och Sveriges funktionalitet.