CONTAINERTERMINAL

Containerterminal i toppklass.

Merparten av containrarna hanteras av terminaloperatören APM Terminals Gothenburg. Den 80 hektar stora terminalen är i internationell toppklass och står redo att hantera ditt gods på ett effektivt och säkert sätt. Terminalen ligger i Skandiahmnen i Göteborgs Hamn.

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här finns landets bredaste linjeutbud för containertrafik och har kapacitet att hantera världens största fartyg. Terminalen är ansluten till järnvägssystemet som med 2250 meters spårlängd kan ta emot tre fullängdståg.

Ska du hämta eller lämna gods?

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

PRIORITERAD PASSAGE

Prioriterad hantering av ellastbilar

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Kontaktuppgifter till APM Terminals Gothenburg.

Om du har frågor gällande gods som fraktas till eller från containerterminalen i Göteborgs hamn, vänligen kontakta APM Terimals Gothenburg.

https://www.apmterminals.com/en/gothenburg
info.got@apmterminals.com
+46 10-122 20 00

Hitta till APM Terminals Gothenburg.

Tänk på att du måste göra en besöksföranmälan för att besöka hamnområdet. Du åker in i hamnområdet via Port entry som är en gemensam entré till samtliga godsterminaler.

Läs mer om Port Entry här

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn

2024-04-04

158 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

PROJEKT

Skandiaporten -
farledsfördjupning

Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Godsfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka 4 meter.