Trafik & Linjer.

Vi har fler destinationer till sjöss än någon annan hamn i Skandinavien, sammanknutna med dagliga avgångar till 40 tågterminaler i Sverige och Norge.

Godsslag.

Vi hanterar samtliga godsslag – containers, ro-ro, bulk, skogsprodukter, break-bulk och flytande bulk – dygnet runt, varje dag, året runt

Porten till världen.

Godsnavet är vår styrka. Göteborgs Hamn är mycket mer än bara en hamn. Det är Skandinaviens största godsnav med ett unikt geografiskt läge vid utloppet av Göta Älv ut mot västerhavet. Hamnen är lätt att nå via väg, järnväg och självklart sjövägen, eftersom nästan all svensk utrikeshandel transporteras med hjälp av sjöfart. Nära 30 procent passerar kajerna i Göteborgs Hamn, som också står för hälften av landets totala containertrafik. Inom en radie av 50 mil finns dessutom tre huvudstäder och 70 procent av Skandinaviens befolkning och industri.

40,2 miljoner ton gods årligen via Göteborgs hamn.

Via hamnens optimala läge får svensk industri access till destinationer runt om i världen genom direkta destinationer. Dessutom finns frekventa avgångar till de stora omlastningsnaven på kontinenten och daglig trafik till flera europeiska storhamnar. Därmed spelar Göteborgs Hamn en avgörande roll för svensk import och export och är en viktig aktör när det gäller att stärka ton gods per år går via Göteborgs Hamn Sveriges konkurrenskraft.

Terminaler och tjänster för alla behov.

I Göteborgs Hamn hanteras alla typer av gods. Här finns terminaler och operatörer som är specialiserade på olika områden för att kunna erbjuda bästa möjliga service, dygnet runt, året runt. Det gäller allt från lagring, beredning och omlastning till lossning och lastning, passagerartrafik och hantering av energiprodukter.

Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst av konsumtionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera. Balansen mellan import och export är jämn i Göteborgs Hamn - 50/50. Göteborgs Hamn är isfri året runt. Inseglingstiden från öppet hav till kaj är endast 90 minuter.

Lager & Logistik.

Våra korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Här finns spåranslutna och väderskyddade omlastningsterminaler.

Elanslutning av fartyg.

Vi har lång erfarenhet av elanslutning och arbetar aktivt för att fler fartyg ska minska utsläppen genom landström.

Fullservice hamn
arrow line
Största linje- och järnvägsutbudet
arrow line
Klimatsmart hamn
arrow line
Digitaliserad hamn
arrow line
No limit port 24 / 7 / 365
arrow line