RORO-TERMINAL

Bil- och roroterminal.

Göteborgs hamns järnvägsanslutna bil- och roroterminal drivs av terminaloperatören Logent Ports & Terminals i Göteborg. Terminalen hanterar även alla typer av rorogods. Härifrån finns direktlinjer till exempelvis Nordamerika, Mellanöstern och Indien.

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Ska du hämta eller lämna gods?

För att besöka Göteborgs Hamn måste du passera Port Entry, entrén till hela hamnområdet.

Kontaktuppgifter till Logent Ports and Terminals.

Om du har frågor gällande gods som fraktas till eller från bilterminalen i Göteborgs hamn, vänligen kontakta Logent Ports and Terminals.

https://logent.se/
ports@logent.se
+46 7 046 804 43

Hitta till Logent Portes and Terminals.

Tänk på att du måste göra en besöksföranmälan för att besöka hamnområdet. Du åker in i hamnområdet via Port entry som är en gemensam entré till samtliga godsterminaler.

Läs mer om Port Entry här

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Bogserbåtsregler för Göteborgs Hamn

2024-04-04

158 kB

Ladda ner

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner

Järnvägsspår för bilar i Göteborgs Hamn.

Vi kan erbjuda bilindustrin mer effektiva och klimatsmarta distributionslösningar. Spåret är 500 meter långt och direkt anslutet till terminalens PDI (Pre-delivery inspections) där bilar som importeras till Sverige anpassas till svenska förhållanden innan de fraktas vidare ut i landet. Upp emot 300 bilar kan lämna terminalen via järnvägen varje dag.

Även export-företag kan utnyttja järnvägen. Förutom bilar kan även även svenska exportframgångar som lastbilschassin, dumprar och hjullastare ta tåget till Göteborgs Hamn för transport vidare ut i världen.

TRAFIK & LINJER

Frakta ditt gods via järnväg

Vi har ett högeffektivt klimatsmart järnvägssystem som förbinder inlandsterminaler i hela Sverige och Norge med Göteborgs Hamn.