ROPAX TERMINALER

Ett av världens största färjerederi.

Stena Line är ett av världens största färjerederi. med sina två centralt belägna terminaler i Göteborg fraktar de 1,4 miljoner passagerare varje år till och från Kiel och Fredrikshamn. Färjorna som traffikerar terminalen är Ro-pax som står för roll-on/roll-off passenger vessel, vilket innebär att ro-ro-fartygets lastkapacitet kombineras med passagerarfärjornas komfort.

Två centralt belägna terminaler.

Danmarksterminalen:
Från Stena Lines centralt belägna Danmarksterminal avgår daglien ropax-fartyg till Fredrikshamn. Under högsäsong maj-augusti är det upp till sex avgångar per dag. Övriga året cirka fyra avgångar per dag.

Tysklandsterminalen:
Från Stena Lines Tysklandsterminal avgår dagligen ropax-fartyg till Kiel. Därifrån nås lätt stora delar av Tyskland och Nederländerna, och även Verona i Italien via intermodal tåglösning. Färjorna som trafikerar terminalen tillhör världens största ropaxfärjor.

1,4 milj

quick facts icon

Göteborgs Hamn tar emot 1,4 miljoner passagerare varje år.

quick facts icon

1,4 milj

Göteborgs Hamn tar emot 1,4 miljoner passagerare varje år.

0%

Göteborgs Hamn tar emot 1,4 miljoner passagerare varje år.

0%

Göteborgs Hamn tar emot 1,4 miljoner passagerare varje år.

Onshore Power Supply.

Sedan 2011 har alla Stena Lines färjor stängt av motorn vid kaj i Göteborgs Hamn och använt miljömärkt el från land för att hålla igång elförsörjningen ombord istället. Under ett tio-timmars hamnstopp kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. Att stänga av motorerna och istället använda sig av landel innebär betydande miljövinster.

Göteborgs Hamn har en lång erfarenhet av elanslutning. Den första etablerade elanslutningen etablerades i RoRo-terminalen i Göteborgs Hamn under år 2000.

Elanslutning av fartyg

Vi har lång erfarenhet av elanslutning och arbetar aktivt för att fler fartyg ska minska utsläppen genom landström.

Kontaktuppgifter till Stena Line.

Om du har frågor gällande tider, rutter eller gods som fraktas till eller från färjeterminalerna, vänligen kontakta Stena Line.

http://www.stenalinefreight.com/
info@stenaline.com
+46 77 - 057 57 00

Hitta till Danmarksterminalen.

Hitta till Tysklandsterminalen.

NYHET

Världsunik metanolbunkring

Det metanoldrivna fartyget Stena Germanica blev det första icke-tankfartyg i världen som bunkrades med metanol från fartyg i Göteborgs Hamn.

Sjöfartsskydd utanför hamnområdet.

Färjeterminalerna ligger inte i hamnområdet i Göteborg men skyddas av ISPS-koden. För att skydda hamnar som helheter, och inte bara kajområdena, har EU antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (2005/65/EG).

Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls.

Port Security

Säkerhet är en prioriterad fråga. I hamnen hanteras gods för stora summor och hamnen har strategisk betydelse för samhället.