Säkrar Sveriges näringslivs access till hela världen

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen.

Projektet i praktiken

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är 11 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet för fartygets djupgående från dagens 13,5 till 16,5-17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas när hamnbassängen fördjupas med upp till 7 meter för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Beräknat djupgående vid full last

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet för fartygen i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare. Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

83%

quick facts icon

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

quick facts icon

83%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

Då händer det

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019, Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning under första kvartalet 2024 och Sjöfartsverket projekterar för påbörjade muddringsarbeten tidigast till hösten 2026.

Hela projektet planeras vara klart kring årsskiftet 2027/2028.

MER INFORMATION

Vill du veta mer om Skandiaporten?

På projektsidan hittar du all information samt nyheter och uppdateringar om projektet Skandiaporten. Klicka på knappen nedan för att komma dit.

Jan Andersson

Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 27

jan.andersson@portgot.se

Elin Dörrheide

Biträdande Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 87

elin.dorrheide@portgot.se

Cecilia Lööf

Head of Marketing & Communications

+46 739 503 297

cecilia.loof@portgot.se

Jenny Röström

Projektledare Skandiaporten, Sjöfartsverket

Björn Alverfeldt

Kommunikatör Skandiaporten, Sjöfartsverket

Download icon
Skandiaporten Folder

2021-06-22

3 MB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Göteborgs Hamn AB

2022-09-28

984 kB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Sjöfartsverket

2022-09-28

1 MB

Ladda ner