Port Optimizer™
Track & Trace

Systemet som ger dig koll på ditt gods genom hela transportkedjan, med information i realtid.

Allberth

Allberth är ett digitalt kajplaneringsverktyg som gör anlöp till Göteborgs Hamn mer tidseffektiva, ekonomiska och klimatsmarta.

Lämna synpunkter

TRIA

I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet. Synpunkter lämnas anonymt. Önskas feedback så bifoga dina kontakuppgifter. Vid rapportering om buller eller luktstörning måste plats och tid anges.

Besöksföranmälan till Port Entry.

Förboka besök här. Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan hittar du här.

Besöksföranmälan Port 1.

Tänk på att det är förbjudet att fotografera och röka i hela Energihamnen. I Energihamnen gäller hastighetsgräns på 40 km/h. Föranmäl besök till Port 1.

Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten.

Bild på byggnaden vid Port Entry.

Ansökningsblanketter

Här hittar du blanketter för anökning av bland annat dyktillstånd, hetarbetstillstånd och elanslutning av fartyg vid Stigbergskajen.

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan personkort, torrlasthamnar

2022-07-10

138 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortansökan Energihamnen

2022-11-06

134 kB

Ladda ner

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner