Digital Port Call

Föreställ dig att alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. Det är Digital Port Call. Effektiva, säkrare anlöp och transporter med minskad klimatpåverkan.

Allberth

Allberth är ett digitalt kajplaneringsverktyg som gör anlöp till Göteborgs Hamn mer tidseffektiva, ekonomiska och klimatsmarta.

Lämna synpunkter

TRIA

I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet. Synpunkter lämnas anonymt. Önskas feedback så bifoga dina kontakuppgifter. Vid rapportering om buller eller luktstörning måste plats och tid anges.

Hantering av tillstånd

Här hittar du anökning av bland annat elanslutningar, saneringsintyg samt digital hantering av tillstånd via applikationen Permesso.

Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst.

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan personkort, torrlasthamnar

2022-07-10

138 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortansökan Energihamnen

2022-11-06

134 kB

Ladda ner

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner