Fartygsanmälan

Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Sjöfartsverket.

Har du frågor om systemsupport, kontakta:
Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal:
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Port Control, Göteborgs Hamn AB

Port Control är hamnens trafikinformationscentral som är bemannad dygnet runt. Port Control har ett nära samarbete med Sjöfartsverkets sjötrafikinformationscentral, VTS, samt Göteborgs lotsbeställning. Kontaktuppgifter och information om Port Control hittar du här.

Dessa funktioner är samlokaliserade och samarbetar under namnet "Gothenburg Approach".

Kajplatser.

Se vår interaktiva karta för kajplatser samt information och dokumentation.

 

Bogsering och eskortbogsering.

Läs mer om regler kring bogsering och eskortbogsering i Göteborgs Hamn. 

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner

Download icon
Allmänna hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Sjömätning - senaste kontroller av sjökortsdjupet.

Måvholmsbådan - Torshamnen
2019

Torshamnen
2019

Älvsborgshamnen
2019

Skandiahamnen
2019

Ryahamnen
2019

Innerhamnen
2019