Ny färjeterminal i Arendal

Ny färjeterminal i Arendal

En framtidsinriktad utveckling.

Sedan 1960-talet har kärnan av Göteborgs Hamn successivt förflyttats ut mot Hisingen. Den kontinuerliga utvecklingen inom sjöfart och transportsektorn har resulterat i en centralisering av godshanteringen, det så kallade godsnavet, som sträcker sig från Älvsborgsbron till Arendal och Torshamnen.

Bakgrund och Motivering

Den pågående och planerade stadsutvecklingen i Göteborg, till exempel Masthuggskajen, motiverar en omlokalisering av den centrala färjeterminalen. Efter en dialog under år 2020 har Stena Line uttryckt en önskan om att omlokalisera sin verksamhet till Ytterhamnarna, med tanke på närheten till befintlig infrastruktur, logistikverksamheter samt fordonsindustrin.

Stenaterminalen trafikeras av 250 000 lastbilar årligen. Omlokaliseringen innebär alltså att en betydande minskning av tung trafik i de centrala delarna av staden. Ytorna som idag används av Stena Lines befintliga verksamhet kommer återgå till staden och bidra till dess fortsatta stadsutveckling.

Omfattning

Projektet kommer att omfatta flera nyckelkomponenter, inklusive förstärkning av kajer, muddring, omläggning av ledningar, rivning av fastigheter, landanslutning och ombyggnation av befintlig byggnad till en modern färjeterminal. Den befintliga verksamheten i Arendal kommer att flyttas till den snart färdigställda terminalytan Arendal 2, vilket skapar utrymme för den nya terminalen och dess verksamheter.

250 000 lastbilar

quick facts icon

Omlokaliseringen innebär en årlig minskning på omkring 250 000 lastbilar i Göteborgs stadskärna.

quick facts icon

250 000 lastbilar

Omlokaliseringen innebär en årlig minskning på omkring 250 000 lastbilar i Göteborgs stadskärna.

0%

Omlokaliseringen innebär en årlig minskning på omkring 250 000 lastbilar i Göteborgs stadskärna.

0%

Omlokaliseringen innebär en årlig minskning på omkring 250 000 lastbilar i Göteborgs stadskärna.

Tidplan

Förstudier/förarbeten har påbörjats. Den nya färjeterminalen förväntas vara färdigställd med en indikativ färdigställandetid till våren 2029.

Media

PRESSMEDDELANDE - Nytt avtal öppnar för nästa steg i Stena Lines flytt till Arendal Öppnas i nytt fönster