PORT OPTIMIZER™

Följ gods i realtid.

Port Optimizer™ Track&Trace är ett digitalt verktyg som gör det enkelt att följa gods i realtid. Genom ökad visibilitet möjliggör applikationen effektivisering av godsflödet för flera aktörer så som varuägare, tågoperatörer och terminaloperatörer.

Om applikationen.

Port Optimizer™ Track&Trace stöttar transportkedjan i sin helhet genom ett system där du kan följa ditt gods position och status, från avresa till ankomst. I applikationen är data från flera aktörer sammanställd vilket ger en överblick av leveranskedjan. Du kan både se estimerade tidpunkter för godsets resa och följa hur det i realtid passerar milstolpar längs vägen. Exempelvis att fartyget har anlöpt eller när tåget har passerat en stationDu kan enkelt välja vad du vill se och få notifieringar anpassade efter dina behov.

Följande information är tillgänglig i Track&Trace.

 • Vilka fartyg godset befinner sig på 
 • Vilken tid det lastats av vid kaj  
 • När det lämnar/ankommer hamnterminalen via järnväg 
 • Position var godset befinner sig under färd 
 • ETA för ankomst till inlandsterminal 
 • ETA för ankomst till hamnterminal 
 • Notis för avvikelser

Applikationen sammanställer data från bland annat: 

 • Fartyg 
 • Hamnterminal  
 • Tågspeditör 
 • Tågoperatörer via Trafikverket 
 • Inlandsterminal 

Nyfiken på hur Port Optimizer™ Track&Trace fungerar? Gå till webinariet för att få en demonstration.

Download icon
Port Optimizer Track&Trace broschyr.

2021-10-05

3,7 MB

Ladda ner

Joseph Sandwing

Head of Digital Business Transformation

+46 31 368 77 09

joseph.sandwing@portgot.se

Bättre insyn, bättre beslut.

Som Skandinaviens största hamn vet vi vikten av konkurrensfördelar i dagens globalt uppkopplade värld. Att hjälpa rederier att få ut sina produkter på marknaden snabbare och mer effektivt möjliggör internationella handelsflöden som driver den globala marknaden. Därför arbetar Göteborgs Hamn och Wabtec tillsammans för att implementera Port Optimizer™, en världsunik informationsplattform framtagen för att digitalisera sjöfartsdata för godsägare och logistikkedjans intressenter.

Port Optimizer™ Track & Trace ger aktörer, så som järnvägsoperatörer, godsägare, terminaloperatörer, speditörer och lastbilschaufförer, insyn för att kunna ta bättre operativa beslut för den intermodala lasten från havet till inlandsterminalerna.

REGISTRERING

Testa Port Optimizer™ Track&Trace.

Är du intresserad av att testa verktyget Port Optimizer™ Track&Trace? Börja med att registrera ett konto med knappen nedan.