Framtidens hamn.

Göteborgs Hamn har varit porten till världen i över 400 år. Vi blickar ständigt framåt och utvecklar hamnen för att vara en garant för näringslivets access till hela världen.

Vår vision är att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn. Kort sagt ska vi ge bästa möjliga förutsättningar för effektiv och hållbar handel via godsnavet Göteborgs Hamn. Det innebär att vi ständigt måste arbeta ambitiöst med innovation och utveckla vår verksamhet efter dagens och morgondagens behov. Här följer exempel på olika projekt vi arbetar med för att nå våra högt ställda mål.

Under Hamnens projekt kan du läsa mer om konkreta pågående projekt i Göteborgs Hamn. 

Hållbarhet.

En del av att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn innebär även hållbarhet. Vi följer en tydlig och ambitiös plan där målet är att reducera vårt CO2-utsläpp med 70% till 2030. Vi ska implementera ett system där transporter av gods, till och från samt inom Göteborgs Hamn, är netto-nollutsläpp. Vi ska även säkerställa förmågan att producera, transportera, lagra och distribuera fossilfria bränslen.

Genom att transportera ditt gods via Göteborgs hamn så är du med och bygger en mer hållbar och framtidssäker logistikkedja och samtidigt sänka ditt totala CO2-avtryck för dina produkter.

Framtidens energier.

Den främsta utmaningen som samhället står inför idag är övergången från fossila bränslen till hållbara energikällor. Denna omställning påverkar alla delar av vårt liv och kräver omfattande engagemang från näringslivet och politiken. Som den ledande energiaktören i Skandinavien tar vi aktivt ansvar för att främja utvecklingen mot fossilfria energilösningar.

Vi investerar betydande resurser i projekt som främjar övergången till nya energier, inklusive lokal produktion av vätgas, elanslutning av tankers och storskalig hubb för infångad koldioxid. Genom dessa initiativ arbetar vi mot att skapa en mer hållbar energiframtid och spelar en central roll i att forma omställningen. Läs mer om våra satsningar inom framtidens energier inom sjöfart.

PROJEKT

Hamnens projekt

Våra projekt innefattar förbättrad infrastruktur, elektrifiering, digitalisering, energiomställning och mycket mer för att vara världens mest konkurrenskraftiga och hållbara hamn.

 

Storskalig koldioxidhubb

Göteborgs Hamn har för avsikt att skapa en storskalig hubb för flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning.

Vätgasproduktion

Göteborgs Hamn och det norska energibolaget Statkraft planerar en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet.