Skandinaviens största hamn

Göteborgs Hamn är en garant för svenskt näringslivs access till världen. Skandinaviens största hamn erbjuder fantastiska förutsättningar för hållbar tillväxt. Effektiv och konkurrenskraftig logistik skapar ihop med globalt digitaliserade och klimateffektiva tjänster de bästa lösningarna för det svenska och globala näringslivet. En klimatsmart fullservicehamn som är öppen dygnet runt, året om.

Trafik & Linjer

Vi har fler destinationer till sjöss än någon annan hamn i Skandinavien, sammanknutna med dagliga avgångar till 26 tågterminaler i Sverige och Norge.

Godsslag

Vi hanterar samtliga godsslag – containers, ro-ro, bulk, skogsprodukter, break-bulk och flytande bulk – dygnet runt, varje dag, året runt.

Fullservicehamn

Göteborgs Hamn har det största utbudet av transport och tjänster av alla Skandinaviens hamnar – energi, container, roro, bil, bulk, passagerare och kryssning. 

Vi vet att det ska vara smidigt. Vi vet att det ska vara klimatsmart och effektiv. Vi kan hantera alla godsslag och ernjuder dessutom en logistikpark med stort lagererbjudande med modern lagerhantering samt världens största omlastningscentral för skogsindustriprodukter.

Största linjeutbudet i Skandinavien

Med direkttrafik till Europa, Asien, Mellanöstern och USA kan du nå hela världen, varje dag. Göteborgs Hamn når alla viktiga import- och exportmarknader.

Göteborgs Hamn har det största linjeutbudet i Skandinavien och 60% av containergodset i Sverige går via Göteborgs Hamn på klimatsmart järnväg Alla godsslag kan gå via järnväg: container, roro, flytande bulk och bil vilket gör att du kan frakta ditt gods säkert, effektivt och klimatsmart.

Klimatsmart hamn

Göteborgs Hamn har ett av de mest offensiva klimatmålen bland alla världens hamnar. Vi ska minska CO2 -utsläppen i hela godsnavet med 70%. På land, i hamnen och till sjöss. Detta kräver stora investeringar för klimatsmarta transporter, till exempel: fossilfri hamn, elanslutningar av fartyg, elektrifierade arbetsfordon på kajer. Vi satsar även på att skapa förutsättningar på att flytta över så mycket gods som möjligt på klimatneutral järnväg. Vi har en rad projekt för att bli klimatsmarta, bland annat Skandiaporten där farledsfördjupning skapar förutsättning för världens största oceangående fartyg att angöra Göteborgs Hamn fullastade. 

Ledande hamn inom digitalisering

Göteborgs Hamn har en snabb utveckling av smarta digitala verktyg för effektivare och säkrare transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Digitala anlöp – Just in time - skapar en mer förutsägbar och planerbar logistikkedja. Visualisering av varuflöden – PortOptimizer Track & Trace gör det möjligt att följa godset i realtid. 

No limit port 24/7/365

Skandinaviens mest tillgängliga hamn. Vi har öppen dygnet runt, året runt och det är lätt att ta sig in och ut ur hamnen. Vi har ingen is, inget tidvatten, inga slussar, inga broar och inga mörkerrestriktioner. Göteborgs Hamn har gott om ankringsplatser samt Skandinaviens största bunkerhub med grön bunkring och vi erbjuder fartygsservice.

Vi har kapacitet och utrymme att växa och gör stora investeringar, så som Skandiporten, Arendal 2 och Halvorsäng för att säkerställa Göteborgs Hamns konkurrenskraft framåt och en effektiv, klimatsmart och modern logistikkedja.

36,3 miljoner ton gods

quick facts icon

36,3 miljoner ton gods passerar Göteborgs Hamn varje år.

quick facts icon

36,3 miljoner ton gods

36,3 miljoner ton gods passerar Göteborgs Hamn varje år.

0%

36,3 miljoner ton gods passerar Göteborgs Hamn varje år.

0%

36,3 miljoner ton gods passerar Göteborgs Hamn varje år.

110 anlöp/vecka

quick facts icon

Varje vecka anlöper ungefär 110 fartyg Göteborgs Hamn.

quick facts icon

110 anlöp/vecka

Varje vecka anlöper ungefär 110 fartyg Göteborgs Hamn.

0%

Varje vecka anlöper ungefär 110 fartyg Göteborgs Hamn.

0%

Varje vecka anlöper ungefär 110 fartyg Göteborgs Hamn.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.