SOCIALT ANSVAR

Ungdom och segling

För att få fler ungdomar att intressera sig för båtliv, sjöfart och hamnens verksamhet fortsätter Göteborgs Hamn AB att sponsra Gårdstensbostäders integrationsprojekt ”Ungdom och segling”. Projektet är en seglarverksamhet som erbjuder ungdomar seglarskola och sommarjobb. Under sommaren deltog 27 ungdomar i seglarskolan och tio av dem erbjöds sommarjobb som seglingsinstruktörer och hamnvärdar. Utifrån sitt uppdrag att spegla mångfalden i Göteborg vill hamnbolaget med den här långsiktiga satsningen säkra framtida kompetens och öka antalet medarbetare med utländsk bakgrund. 

Ungdom och Segling, är ett samarbete mellan Gårdstensbostäder, Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS) och Rotary Långedrag och ett av de mest framgångsrika integrationsprojekten i Göteborg. Över 400 ungdomar från Gårdsten har fått lära sig att segla tillsammans med ungdomar från andra delar av staden. Arbetet startade 2005 och målgruppen är 8–13-åringar. Seglarskolan pågår under en sommarvecka och är kostnadsfri. Ungdomarna får prova på segling och träffa andra ungdomar och därmed bredda sitt kontaktnät. De har också möjlighet att senare bli seglingsinstruktörer och goda förebilder för andra ungdomar i området.

Hamnen tar socialt ansvar

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn som förser Göteborg, Sverige och världen med gods och varor. Hamnen är en viktig del av staden och är en betydelsefull samhällsaktör som vill bidra till de utmaningar som samhället står inför. Under 2022 har flera insatser genomförts vilket engagerat både våra medarbetare och samarbetspartners. Förhoppningen är att bidra inom olika projekt samtidigt som vi sprider kunskap om Göteborgs Hamn, sjöfart och logistik.